Vi utfører tilstandsvurderinger av 1890-gårder.Tilsynsmyndighetene har i en lengre periode hatt ekstra stort fokus på brannsikkerheten i 1890-gårder eller skorsteinsgårder som de også blir kalt. 1890-gårdene regnes som et av de største brannproblemene i Oslo og mange branner i slike gårder har sørget for det store fokuset på disse gårdene.

Felles for 1890-gårder er at de brukes som boliger, har gjerne flere etasjer og etasjeskillere i tre. Blant de vanligste utfordringene i slike gårder er at mange beboere kun har tilgang til en rømningsvei, rømningsveiene er ofte å dårlig teknisk stand og det eksisterer veldig ofte ingen form for felles brannvarsling. Disse faktorene fører til at branner i 1890-gårder dessverre sprer seg raskt.

Les mer om prosjekt brannsikker bygård her.

Hva kan vi bidra med?

Vi leverer tilstandsvurdering i henhold til den tilsynsrapporten som stedlig brannvesen har utarbeidet.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud!