Tilsynsmyndighetene har nylig gjennomført en landsomfattende risikoaksjon. Aksjonen ble gjennomført av Klima- og forurensningsdirektoratet, Fylkesmannens miljøvernavdelinger, Statens strålevern, de lokale brann- og el-tilsyn, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Arbeidstilsynet. Resultatet av aksjonen viser at 6 av 10 virksomheter ikke har oversikt over hva som kan utgjøre risiko for arbeidstakere, samfunn og miljø.

Risikovurdering

Har din virksomhet gjennomført risikovurdering?

Resultatet fra de rundt 450 kontrollene som er gjennomført viser også at over halvparten av virksomhetene ikke har gjennomført risikovurdering, halvparten har ikke iverksatt tiltak for å hindre at farlige situasjoner oppstår og skulle en alvorlig situasjon oppstå så mangler de rutiner for å rette opp og begrense skaden, større bedrifter er bedre enn små og mellomstore bedrifter og det er ikke noen geografiske forskjeller.

Les mer om resultatet fra aksjonen på Arbeidstilsynets hjemmesider.

Les mer om aksjonen