Mobil APP

Facilit FDVU har også apper for mobile enheter basert på iOS og Android. Disse kan også brukes som et supplement til Vergo. Det eksisterer en egen app for vanlige driftsrelaterte gjøremål samt en app for helpdesk som gir ulike aktører muligheten til å melde fra om feil og mangler.

Hva brukes appen til?

Appen som er beregnet for registrering av utførte daglige gjøremål og eventuelle avvik fokuserer nettopp på disse områdene. Enkel utfylling av digitale sjekklister, avviksregistrering og bildedokumentasjon står svært sentralt i appene. All informasjon synkroniseres til hovedsystemet etterhvert som man legger inn data. Ved å bruke de mobile appene kan man også jobbe selv om den mobile enheten er utenfor dekningsområdet.

Ved å kombinere appene med QR-koder og RFID/NFC-brikker vil man også i større grad sikre at de ulike kontrollene er gjennomført der de skal utføres.

Appen for helpdesk gjør det enkelt for ulike aktører, for eksempel leietakere, å registrere feil og mangler på sitt bygg direkte på mobiltelefonen eller nettbrettet. Prosessen er veldig enkel og de aller fleste vil kunne håndtere dette selv med minimalt med opplæring. Innmeldte aktiviteter rutes til riktig person ved å bestemme hvem som skal behandle meldingene på de ulike byggene.

Bilde av mobiltelefon som leser QR-kode.

KONTAKT OSS

Ønsker du å bytte ut dine papirbaserte sjekklister med en mobil løsning?

Kontakt oss for mer informasjon!