Mobile apper

Facilit FDVU har også apper for mobile enheter som baserer seg på iOS eller Android. Disse kan brukes som et supplement til Vergo. Appene forenkler den daglige oppfølgingen av sjekklister og avvik mens man er på farten.

Kontakt Oss

Enhetlig system – Nettbasert – Brukervennlig

9

FASILITETSOVERSIKT

Hold oversikt over bygninger, rom og objekter.

9

AVTALEOVERSIKT

Enkel oppbygging av avtaleregister med bl.a. varsling på forfall.

9

DOKUMENTARKIV

Dokumentasjonen organiseres i dokumentarkiv.

9

100% WEBBASERT

Det krever ingen lokal installasjon for å bruke Vergo.

9

SJEKKLISTER

Digitale sjekklister tilgjengelig på web og mobil.

9

AVVIKSHÅNDTERING

Enkel avviksregistrering  på web og mobil.

9

NORSK STANDARD

NS3451  ligger klar til bruk i databasen.

9

AUTOMATISK BACKUP

Det tas løpende backup av alle data som ligger i databasen.

9

RAPPORTER

Eksporter data til ulike ulike rapporter.

9

GRAFISKE KPI

Så oversikt over status ved å bruke grafiske indikatorer.

9

AKTØROVERSIKT

Hold oversikten over relevante aktører.

9

DU EIER DINE DATA

All dokumentasjon som lastes opp i systemet er selvfølgelig 100% dine.

Litt mer om appene

Vergo er en nettbasert løsning som bygger på plattformen Facilit FDVU. Som en del av plattformen er det også utviklet apper for mobile enheter som baserer seg på iOS og Android.

Det er utviklet apper for håndtering av egenkontroller og avvik samt en egen app for helpdesk. Denne gjør det enkelt for ansatte og leietakere å melde inn feil og mangler.

Appen for egenkontroller og avvikshåndtering gjør det veldig enkelt for driftspersonell, vaktmestere, vektere etc. å dokumentere sine daglige gjøremål mens de er på farten. Avvik kan også registreres med bildedokumentasjon.

Appen kan også brukes sammen med QR-koder eller RFID/NFC-brikker. Kontakt oss for mer informasjon.

Hvordan bruke appen

Appen gjør det enkelt for driftspersonell, vaktmestere, vektere etc. å dokumentere sine daglige gjøremål mens de er på farten.

Appen fokuserer på enkelhet ved oppfølging av egenkontroller og avvik. Bildedokumentasjon er også sentralt. All informasjon synkroniseres til hovedsystemet etterhvert som man legger inn data.

Ved å kombinere appene med QR-koder og RFID/NFC-brikker vil man også i større grad kunne sikre at de ulike kontrollene er gjennomført der de faktisk skal utføres.

Appen for helpdesk gjør det enkelt for bl.a. leietakere og ansatte å registrere feil og mangler på sitt bygg direkte via mobiltelefon eller nettbrett. Prosessen er veldig enkel og de fleste vil håndtere dette uten stort behov for opplæring.

Bilde av iPad som presenterer status i Vergo / Facilit FDVU med grafiske indikatorer.

Ring Oss:

23 00 86 60

Kvalitet i fokus

Sentrale områder

Digital brannperm

Etabler din branndokumentasjon inkl. sjekklister og avvikshåndtering i en enkel nettbasert løsning.

Digital HMS-perm

Med en nettbasert HMS-perm får du et godt verktøy for å skaffe deg oversikten over HMS-arbeidet i din organisasjon.

Digital driftsperm

Med digital driftsperm etableres driftsdokumentasjonen i et enkelt oversiktlig system samtidig som sjekklister for egenkontroll digitaliseres.

Vedlikeholdsplanlegging

Legg et godt grunnlag for vedlikeholdsbudsjettene ved å registrere planlagte vedlikeholdsbehov for årene som kommer med bl.a. estimerte kostnader.

Mobile apper

Gjør dine sjekklister tilgjengelig på nettbrett og smarttelefon. Egenkontroll og avvik følges enkelt opp mens man er på farten.

Helpdesk

Helpdesh er tilgjengelig via web og app for smartelefon eller nettbrett og gjør det enkelt for leietakere, ansatte og andre å melde inn feil og mangler i systemet.

Kontakt Oss

www.venator.no

+47 23 00 86 60

firmapost@venator.no