Trenger du brannrådgiver?TNS Gallup gjennomførte nylig en undersøkelse for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og IF Skadeforsikring hvor resultatet i forhold til gjennomføring av brannøvelser i borettslag viser at nesten ingen borettslag gjennomfører slike brannøvelser.

Faremomentene ved brann i et borettslag er mange og flere av de er ganske åpenbare:

  • Mange personer som bor tett øker faren for tap av menneskeliv ved brann.
  • Mange personer i ulik alder med ulikt behov for assistanse i tilfelle brann gjør rømning og evakuering mer komplisert.
  • Brannvesen har ikke kjennskap til spesielle behov blant beboerne i de ulike borettslagene i forhold til rømning. Uten øvelser er det ikke sikkert at noen kan informere de om dette heller når de kommer til stedet.
  • Manglende brannsikring i en boenhet kan medføre fare for mange andre boenheter.
  • I tilfelle brannalarmen går vil mange som skal rømme samtidig kunne medføre problemer i rømningsveiene.

Alle disse faremomentene og flere andre kan reduseres og kanskje først og fremst bevisstgjøres ved gjennomføring av regelmessige brannøvelser.

Ansvaret for brannsikkerheten i borettslag ligger på styret.

Les mer om hva som kreves av sikringstiltak i borettslag og sameier hos DSB.

 

Trenger du hjelp til å gjennomføre brannøvelse?

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding