Generelt om brannvern

Brannvern handler kort fortalt om å forebygge brann. I så måte er den viktigste oppgaven å identifisere og fjerne brannkilder. Dette vil redusere sjansen for brann men man kan aldri fjerne risikoen helt. Derfor er det innen brannvern også stort fokus på å begrense...

Borettslag gjennomfører ikke brannøvelser

TNS Gallup gjennomførte nylig en undersøkelse for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og IF Skadeforsikring hvor resultatet i forhold til gjennomføring av brannøvelser i borettslag viser at nesten ingen borettslag gjennomfører slike brannøvelser....