Generelt om brannvern

Generelt om brannvern

Hvem har ansvaret for brannvern i Norge? Det overordnede ansvaret for brannvern i Norge er det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har. Deretter har kommunene et ansvar for beredskap i forhold til brannslokking og forebyggende aktiviteter rettet...
Brannvern i hjemmet og på jobb

Brannvern i hjemmet og på jobb

Generelt om brannvern Brannvernarbeid handler om å hindre brann i så stor grad som mulig. Det er imidlertid naivt å tro at brannstatistikken på noe tidspunkt vil vise 0 branner så det er minst like viktig å fokusere på å redusere skadene i forhold til liv, helse og...