Branndokumentasjon

Våre brannrådgivere er klare til å hjelpe deg med å få på plass en branndokumentasjon som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Vi bistår både store og små virksomheter. Kontakt oss for mer informasjon.

Kontakt Oss

Hvem trenger branndokumentasjon?

Alle brannobjekter er pålagt å ha branndokumentasjon. Hva er det da som regnes som et brannobjekt? Definisjonen på et brannobjekt er enhver bygning, konstruksjon, anlegg, opplag, tunnel, virksomhet, område m.m. hvor brann kan oppstå og true liv, helse, miljø eller materielle verdier.

Noen objekter faller i kategorien særskilte brannobjekter. Dette er objekter hvor risikoen for liv, helse, miljø og materielle verdier er ekstra store ved brann. For objekter i denne kategorien vil kravene til branndokumentasjonen være noe strengere.

Hvorfor velge oss?

Vi ønsker å være din naturlige partner for alle brannfaglige spørsmål og det inkluderer naturligvis også branndokumentajon. Dette krever at vi leverer tjenester med riktig pris innen avtalte tidsrammer og av god kvalitet.

Vi har mange dyktige branningeniører og brannrådgivere som har lang erfaring med utvikling og revidering av branndokumentasjon. Vi bistår både store og små kunder og det spiller ingen rolle om det er et vanlig brannobjekt eller et særskilt brannobjekt.

Vi leverer branndokumentasjonen på det formatet som du måtte ønske. Det kan være i en tradisjonell papirperm eller vi kan laste det opp i et nettbasert system. Hvis du ikke har nettbasert brannperm men er interessert i å se på denne muligheten kan vi tilby deg en nettbasert løsning for dette. Vi lager selvfølgelig også branntekniske tegninger om du har behov for det.

Bilde av perm med dokumentasjon.

Ring Oss:

23 00 86 60

Kvalitet i fokus

Relevante Tjenester

Brannrådgivning

Vi tilbyr en rekke tjenester innen brannrådgivning. Våre branningeniører og brannrådgivere har lang erfaring i fra store og små prosjekter.

Branndokumentasjon

Vi kan bistå deg med etablering av branndokumentasjon eller revisjon av eksisterende branndokumentasjon.

Risikovurdering

Risikovurdering er avgjørende for å vite hva som kan gå galt, sjansen for at det går galt og konsekvensen dersom det går galt.

Brannprosjektering

Vi bistår både ved nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg. Vi kan også bidra i prosjekter som allerede er startet.

Branntekniske Tegninger

La oss hjelpe deg med branntekniske tegninger. Vi lager både nye tegninger eller reviderer branntegninger som du allerede har.

Tjenester for Byggherre

Med vår tverrfaglige kompetanse innen brann, PA/FDVU og HMS/SHA kan vi levere en rekke tjenester til byggherrer.

Brannteknisk Tilstandsvurdering

For å etablere et godt utgangspunkt for den videre jobben med brannvern er en brannteknisk tilstandsvurdering uvurderlig.

Brannvernledertjenester

Kravene til dokumentasjon innen brannvern blir stadig strengere og for mange er det praktisk å sette denne jobben ut.

Tjenester for Entreprenør

Våre fagfolk innen brann, PA/FDVU og HMS/SHA leverer en rekke tjenester til store og små entreprenører.

Kontakt Oss

www.venator.no

+47 23 00 86 60

firmapost@venator.no