Brannprosjektering

Våre erfarne brann- og bygningsingeniører bistår deg gjerne med både store og små prosjekteringsjobber. Det kan både være rehabilitering av eksisterende bygg eller prosjektering av nybygg. Vi tar både store og små oppdrag og leverer våre tjenester i hele landet.

Kontakt Oss

Litt om brannprosjektering

Formålet med brannprosjektering er å berge liv ved brann samt å begrense de materielle skadene. I forbindelse med byggesaker ligger prosjekteringen under fagområdet brannkonsept.

Generelt er det en fordel å komme i gang med brannprosjekteringen så tidlig som mulig slik at branntekniske løsninger kan hensyntas i resten av byggeprosjektet.

Vi gjennomfører selvfølgelig vår brannprosjektering i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Alt arbeid dokumenteres i vårt godt etablerte foretakssystem.

Det betyr at vi hele tiden har oversikt over hva som er gjort og hvem som har utført de ulike oppgavene. Dette hjelper oss med å sikre at arbeidet som utføres er i henhold til lover og forskrifter samt at det er i tråd med den kvaliteten våre kunder forventer.

Hvorfor velge oss?

Vi ønsker å bli en naturlig partner for dine brannfaglige behov. Det krever at vi leverer tjenester av god kvalitet og i henhold til avtale.

Våre branningeniører har i kraft av sin erfaring sett og håndtert de fleste utfordringer innen brannprosjektering. Vi bistår både ved nybygg og ved rehabilitering av eksisterende bygg. Dersom prosjektet ditt alledere er underveis er du også hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Siden vi leverer tjenester innen hele det brannfaglige spekteret kan vi også bistå med en rekke tjenester etter at selve prosjekteringsjobben er ferdigstilt. Vi vil kjenne bygget og er dermed godt posisjonert til å bidra i det videre brannvernarbeidet.

 

Bilde av to personer som tar hverandre i hånden.

Ring Oss:

23 00 86 60

Kvalitet i fokus

Relevante Tjenester

Brannrådgivning

Vi tilbyr en rekke tjenester innen brannrådgivning. Våre branningeniører og brannrådgivere har lang erfaring i fra store og små prosjekter.

Branndokumentasjon

Vi kan bistå deg med etablering av branndokumentasjon eller revisjon av eksisterende branndokumentasjon.

Risikovurdering

Risikovurdering er avgjørende for å vite hva som kan gå galt, sjansen for at det går galt og konsekvensen dersom det går galt.

Brannprosjektering

Vi bistår både ved nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg. Vi kan også bidra i prosjekter som allerede er startet.

Branntekniske Tegninger

La oss hjelpe deg med branntekniske tegninger. Vi lager både nye tegninger eller reviderer branntegninger som du allerede har.

Tjenester for Byggherre

Med vår tverrfaglige kompetanse innen brann, PA/FDVU og HMS/SHA kan vi levere en rekke tjenester til byggherrer.

Brannteknisk Tilstandsvurdering

For å etablere et godt utgangspunkt for den videre jobben med brannvern er en brannteknisk tilstandsvurdering uvurderlig.

Brannvernledertjenester

Kravene til dokumentasjon innen brannvern blir stadig strengere og for mange er det praktisk å sette denne jobben ut.

Tjenester for Entreprenør

Våre fagfolk innen brann, PA/FDVU og HMS/SHA leverer en rekke tjenester til store og små entreprenører.

Kontakt Oss

www.venator.no

+47 23 00 86 60

firmapost@venator.no