Brannrådgivning

Vi tilbyr en rekke brannfaglige tjenester. Våre branningeniører og brannrådgivere håndterer alt i fra brannprosjektering til brannvernledertjenester og revidering av branntekniske tegninger.

Kontakt Oss

Litt om brannrådgivning

Brannrådgivning er et begrep som omfatter alle våre tjenester innen brann. Det kan være kompliserte prosjekteringsjobber eller relativt enkle revisjoner av branndokumentasjon og alt som ligger i mellom. Våre rådgivere har lang erfaring med alle typer oppdrag og en del av de har også erfaring i fra praktisk brannvernarbeid.

Uavhengig om du trenger du enkle råd om hva som gjelder for din virksomhet eller har mer kompliserte prosjekter på gang så bistår vi gjerne. Alt vårt arbeid dokumenteres i et godt innarbeidet foretakssystem slik at vi hele tiden har oversikt over hva som er gjort og hvem som har utflrt de ulike oppgavene.

Hvorfor velge oss?

Vi ønsker å være en naturlig samarbeidspartner for alle dine behov innen brannrådgivning. Det krever at vi hele tiden utvikler oss og at vi følger med i tiden. Vår målsetting er å levere våre tjenester til riktig tid innenfor de rammer som er avtalt med tanke på pris og leveringstidspunkt.

Hva kan vi levere til deg? Her er noen av våre brannfaglige tjenester!

Vi utarbeider branndokumentasjon og branntekniske tegninger, reviderer branndokumentasjon og branntekniske tegninger, brannprosjekterer, leverer brannvernledertjenester, branntekniske tilstandsvurderinger og en rekke tjenester for byggherrer og entreprenører.

Vi kan også tilby Vergo – et nettbasert styringssystem som forenkler den daglige dokumenteringen av ditt brannvernarbeid. Kontakt oss for mer informasjon eller en demo.

Bilde av to personer som tar hverandre i hånden.

Ring Oss:

23 00 86 60

Kvalitet i fokus

Relevante Tjenester

Brannrådgivning

Vi tilbyr en rekke tjenester innen brannrådgivning. Våre branningeniører og brannrådgivere har lang erfaring i fra store og små prosjekter.

Branndokumentasjon

Vi kan bistå deg med etablering av branndokumentasjon eller revisjon av eksisterende branndokumentasjon.

Risikovurdering

Risikovurdering er avgjørende for å vite hva som kan gå galt, sjansen for at det går galt og konsekvensen dersom det går galt.

Brannprosjektering

Vi bistår både ved nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg. Vi kan også bidra i prosjekter som allerede er startet.

Branntekniske Tegninger

La oss hjelpe deg med branntekniske tegninger. Vi lager både nye tegninger eller reviderer branntegninger som du allerede har.

Tjenester for Byggherre

Med vår tverrfaglige kompetanse innen brann, PA/FDVU og HMS/SHA kan vi levere en rekke tjenester til byggherrer.

Brannteknisk Tilstandsvurdering

For å etablere et godt utgangspunkt for den videre jobben med brannvern er en brannteknisk tilstandsvurdering uvurderlig.

Brannvernledertjenester

Kravene til dokumentasjon innen brannvern blir stadig strengere og for mange er det praktisk å sette denne jobben ut.

Tjenester for Entreprenør

Våre fagfolk innen brann, PA/FDVU og HMS/SHA leverer en rekke tjenester til store og små entreprenører.

Kontakt Oss

www.venator.no

+47 23 00 86 60

firmapost@venator.no