Brannteknisk Tilstandsvurdering

Med en brannteknisk tilstandsvurdering på plass har du et godt grunnlag for å utføre den løpende jobben med brannvern og brannsikkerhet!

Hvorfor velge oss?

Våre branningeniører og brannkonsulenter har lang erfaring med branntekniske tilstandsvurderinger og kan hjelpe deg med å få på plass en god forståelse av status per i dag. Rapporten vil gi deg det grunnlaget du trenger for å få vurdere eventuelle tiltak og hvordan disse tiltakene skal prioriteres.

Skulle det være store eller kritiske mangler bistår vi deg gjerne i forhold til veien videre og kontakten med branntilsynet. Vi kan også komme med forslag til prioriteringer og estimert pris for å utbedre eventuelle feil og mangler. Dersom du benytter digitale styringssystemer til å håndtere det løpende arbeidet med brannvern så kan vi registrere eventuelle feil og mangler som avvik i ditt system. Vi kan også tilby den nettbaserte brannboken Vergo og rapportere direkte inn i den.

KONTAKT OSS

Trenger du en brannteknisk tilstands-

vurdering? 

Kontakt oss for mer informasjon!