Brannteknisk tilstandsvurdering

Med en brannteknisk tilstandsvurdering på plass har du et godt grunnlag for å utføre det videre arbeidet med brannvern og brannsikkerhet.

Kontakt Oss

Litt om brannteknisk tilstandsvurdering

Det er viktig å jobbe kontinuerlig med brannvern og brannsikkerhet og et viktig element i denne jobben er å gjennomføre tiltak som reduserer risikoen for brann. For å kunne gjøre dette best mulig er det viktig å vite hvilket utgangspunkt man jobber ut i fra og det er her en brannteknisk tilstandsvurdering kommer inn.

Med tilstandsvurderingen på plass er det mye enklere å vite hva man skal prioritere fremover for å være på den riktige siden av gjeldende lover og forskrifter. Tilstandsvurderingen gir også godt grunnlag for utvikling av en handlingsplan med prioriterte tiltak.

Vi gjennomfører selvfølgelig vår brannprosjektering i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Alt arbeid dokumenteres i vårt godt etablerte foretakssystem.

Det betyr at vi hele tiden har oversikt over hva som er gjort og hvem som har utført de ulike oppgavene. Dette hjelper oss med å sikre at arbeidet som utføres er i henhold til lover og forskrifter samt at det er i tråd med den kvaliteten våre kunder forventer.

Hvorfor velge oss?

Våre branningeniører og brannrådgivere har lang erfaring med branntekniske tilstandsvurderinger i fra en rekke ulike virksomheter og bygg. Vi hjelper deg med å etablere et godt bilde av dagens situasjon og gir deg det grunnlaget du trenger for å vurdere eventuelle tiltak og hvordan tiltakene skal prioriteres.

Skulle vi oppdage store eller kritiske mangler hjelper vi deg gjerne i forhold til veien videre og med kontakten med branntilsynet. Vi kommer gjerne med forslag til prioriteringer og estimert kostnadsoverslag for utbedring av feil og mangler.

Vi kan også laste vår rapport opp i digitale styringssystemer dersom du benytter et slikt for å håndtere løpende brannvernarbeid og avvikshåndtering. Vi kan også tilby et slikt system dersom du ønsker å vurdere denne muligheten.

Bilde av to personer som tar hverandre i hånden.

Ring Oss:

23 00 86 60

Kvalitet i fokus

Relevante Tjenester

Brannrådgivning

Vi tilbyr en rekke tjenester innen brannrådgivning. Våre branningeniører og brannrådgivere har lang erfaring i fra store og små prosjekter.

Branndokumentasjon

Vi kan bistå deg med etablering av branndokumentasjon eller revisjon av eksisterende branndokumentasjon.

Risikovurdering

Risikovurdering er avgjørende for å vite hva som kan gå galt, sjansen for at det går galt og konsekvensen dersom det går galt.

Brannprosjektering

Vi bistår både ved nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg. Vi kan også bidra i prosjekter som allerede er startet.

Branntekniske Tegninger

La oss hjelpe deg med branntekniske tegninger. Vi lager både nye tegninger eller reviderer branntegninger som du allerede har.

Tjenester for Byggherre

Med vår tverrfaglige kompetanse innen brann, PA/FDVU og HMS/SHA kan vi levere en rekke tjenester til byggherrer.

Brannteknisk Tilstandsvurdering

For å etablere et godt utgangspunkt for den videre jobben med brannvern er en brannteknisk tilstandsvurdering uvurderlig.

Brannvernledertjenester

Kravene til dokumentasjon innen brannvern blir stadig strengere og for mange er det praktisk å sette denne jobben ut.

Tjenester for Entreprenør

Våre fagfolk innen brann, PA/FDVU og HMS/SHA leverer en rekke tjenester til store og små entreprenører.

Kontakt Oss

www.venator.no

+47 23 00 86 60

firmapost@venator.no