Branntekniske tegninger

Plantegninger, rømningsplaner, situasjonskart, arealtegninger, leietakeroversikter, snittegninger.

Kontakt Oss

Oppdaterte branntekniske tegninger

Det blir stadig mer krevende å sørge for at branndokumentasjon og arbeidet med brannvern er oppdatert og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Et av de viktigste punktene her er å sørge for at de branntekniske tegningene oppdateres regelmessig. Kravene til branntekniske tegninger er lovfestet og tegningene ofte stor oppmerksomhet med tilsyn eller dersom det skulle oppstå en brann.

For nyere bygg følger disse tegningene som en del av byggfasedokumentasjonen. Bygg endrer seg imidlertid over tid.

Det foretas større eller mindre ombygginger, nye gjennomføringer opprettes, dører flyttes, brannteknisk installasjoner endres etc. Disse endringene er det viktig at de branntekniske tegningene reflekterer.

Ulike typer tegninger

Det finnes flere typer av branntekniske tegninger og vi kan bistå deg med alle sammen. Vi leverer tegningene på ulike format så det spiller ingen rolle om du ønsker de i f.eks. pdf eller dwg-format.

Vi bistår også gjerne med opplasting av tegninger til din nettbaserte brannbok om du har en slik løsning.

Ulike typer branntekniske tegninger:

  • Plantegninger
  • Rømningsplaner
  • Situasjonskart
  • Arealtegninger
  • Leietakeroversikter
  • Snittegninger

 

Bilde av to personer som tar hverandre i hånden.

Ring Oss:

23 00 86 60

Kvalitet i fokus

Relevante Tjenester

Brannrådgivning

Vi tilbyr en rekke tjenester innen brannrådgivning. Våre branningeniører og brannrådgivere har lang erfaring i fra store og små prosjekter.

Branndokumentasjon

Vi kan bistå deg med etablering av branndokumentasjon eller revisjon av eksisterende branndokumentasjon.

Risikovurdering

Risikovurdering er avgjørende for å vite hva som kan gå galt, sjansen for at det går galt og konsekvensen dersom det går galt.

Brannprosjektering

Vi bistår både ved nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg. Vi kan også bidra i prosjekter som allerede er startet.

Branntekniske Tegninger

La oss hjelpe deg med branntekniske tegninger. Vi lager både nye tegninger eller reviderer branntegninger som du allerede har.

Tjenester for Byggherre

Med vår tverrfaglige kompetanse innen brann, PA/FDVU og HMS/SHA kan vi levere en rekke tjenester til byggherrer.

Brannteknisk Tilstandsvurdering

For å etablere et godt utgangspunkt for den videre jobben med brannvern er en brannteknisk tilstandsvurdering uvurderlig.

Brannvernledertjenester

Kravene til dokumentasjon innen brannvern blir stadig strengere og for mange er det praktisk å sette denne jobben ut.

Tjenester for Entreprenør

Våre fagfolk innen brann, PA/FDVU og HMS/SHA leverer en rekke tjenester til store og små entreprenører.

Kontakt Oss

www.venator.no

+47 23 00 86 60

firmapost@venator.no