Brannvern har og bør ha høy fokus i disse juletider. Mest fokus har boligbranner fordi det er der folk omkommer. Kakebakst, kald vinter, levende lys og alkohol er kanskje sammenhenger som ikke direkte er gunstig for å unngå brann. Men også branner i næringsbygg viser en økning fram mot nyttår. Her er vel hverken kakebakst eller alkohol medvirkende årsaker. Sammen med juni og juli er det desember som peker seg ut i statistikken som de brannfarligste månedene i næringsbygg.  Årsakssammenhengen her er noe uklar. Men ut i fra erfaringer fra risikovurderinger gjennomført i disse periodene ser vi:

  • Brannstatistikk for næringsbykkØkt bruk av midlertidige strømløsninger både til dekorasjoner og utstillinger
  • Økt bruk av ekstrahjelp og midlertidig ansatte
  • Noe bruk av levende lys

Lynnedslag er en vesentlig del av statistikken over branner i næringsbygg i juni og juli, men også av årsaksstatistikken for desember.

For de brannansvarlige, både brannvernledere og virksomhetsledere, er det grunn til å ha skjerpet fokus på brannsikkerhet fram mot nyåret.