Brannvernledertjeneste

Å kunne dokumentere det løpende arbeidet med brannvern er svært viktig og for mange ganske tidkrevende. Kontakt oss dersom du ønsker en enklere måte å håndtere brannvernarbeidet på.

Kontakt Oss

Hvorfor velge brannvernledertjenester?

Kravene til dokumentasjon innen brannvern blir stadig mer omfattende og krever samtidig mer av de som skal følge dette opp i det daglige. Det krever kompetanse og det krever tid for at det skal bli gjort på en tilfredsstillende måte. For mange kan dette være krevende å få til.

I tillegg til egenkontroll skal man ofte følge opp leietakere, avvik, kontrollforetak, mottatte årsrapporter, oppdatere branndokumentasjonen samt en rekke andre store og små oppgaver som over tid kan være krevende.

Våre brannrådgivere kan bistå din virksomhet med flere ulike brannvernledertjenester slik at dette arbeidet blir enklere. Vårt ønske er at brannvernarbeidet skal være på en fornuftig nivå både med tanke på økonomiske og praktiske hensyn.

Utgangspunktet er alltid at lover og forskrifter skal følges. Hvorvidt du ønsker å sette ut de fleste oppgavene eller et mindre antall av de er ikke viktig. Vi er løsningsorienterte og tilpasser brannvernledertjenesten etter ditt behov.

Hva kan vi levere?

Vi kan utføre både administrativ bistand med oppfølging av brannvernarbeidet og involverte aktører på bygget samt at vi kan påta oss det aktive brannvernarbeidet på bygget. Det kan også være en kombinasjon av en administrativ rolle og en aktiv rolle.

Som en del av vår brannvernledertjeneste er det en rekke oppgaver som vi kan bistå med. Her er noen av de mest vanlige:

  • Brannvernrunder
  • Oppfølging av driftspersonell
  • Oppfølging av kontrollforetak
  • Gjennomføring av øvelser
  • Avviksbehandling med kostnadsoverslag og prioritering
  • Oppfølging av leietakere og brannkontakter
  • Rapportering i nettbasert brannbok som f.eks. Vergo
  • Bistand ved tilsyn.
Bilde av bygningsfasade.

Ring Oss:

23 00 86 60

Kvalitet i fokus

Relevante Tjenester

Brannrådgivning

Vi tilbyr en rekke tjenester innen brannrådgivning. Våre branningeniører og brannrådgivere har lang erfaring i fra store og små prosjekter.

Branndokumentasjon

Vi kan bistå deg med etablering av branndokumentasjon eller revisjon av eksisterende branndokumentasjon.

Risikovurdering

Risikovurdering er avgjørende for å vite hva som kan gå galt, sjansen for at det går galt og konsekvensen dersom det går galt.

Brannprosjektering

Vi bistår både ved nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg. Vi kan også bidra i prosjekter som allerede er startet.

Branntekniske Tegninger

La oss hjelpe deg med branntekniske tegninger. Vi lager både nye tegninger eller reviderer branntegninger som du allerede har.

Tjenester for Byggherre

Med vår tverrfaglige kompetanse innen brann, PA/FDVU og HMS/SHA kan vi levere en rekke tjenester til byggherrer.

Brannteknisk Tilstandsvurdering

For å etablere et godt utgangspunkt for den videre jobben med brannvern er en brannteknisk tilstandsvurdering uvurderlig.

Brannvernledertjenester

Kravene til dokumentasjon innen brannvern blir stadig strengere og for mange er det praktisk å sette denne jobben ut.

Tjenester for Entreprenør

Våre fagfolk innen brann, PA/FDVU og HMS/SHA leverer en rekke tjenester til store og små entreprenører.

Kontakt Oss

www.venator.no

 

+47 23 00 86 60

 

firmapost@venator.no