BRANNVERNLEDER-

TJENESTER

Kontakt oss for mer informasjon om våre brannvernledertjenester.

Noen av våre

Tjenester

Her er noen av tjenestene som vi kan levere som en del av våre brannvernledertjenester. Vi tilpasser dette til ditt behov slik at du får tjenester levert som er tilpasset dine bygg både sett i fra et økonomisk og praktisk perspektiv.

 

  • Brannvernrunder
  • Oppfølging av driftspersonell
  • Oppfølging av kontrollforetak
  • Gjennomføring av øvelser
  • Avviksbehandling med kostnadsoversikt og prioritering
  • Oppfølging av leietakere og brannkontakter
  • Rapportering i Vergo
  • Tilstede ved branntilsyn

SPØR OSS OM VÅRE BRANNVERNLEDERTJENESTER

La oss hjelpe

deg med

brannvernet!