DIGITAL BRANNPERM

Kontakt oss for mer informasjon om hva digital brannperm i Vergo kan hjelpe din virksomhet med.

Hva kan

Digital Brannperm

hjelpe deg med?

  • Digitale sjekklister

Bytt ut sjekklisten i ringpermen og loggfør dine aktiviterer via PC/Mac eller via din mobile enhet.

  • Avviksbehandling

Enkel loggføring av avvik med bildedokumentasjon. Se historikken i ulike rapporter som enkelt kan vises frem på skjerm eller printes ut ved behov.

  • Dokumentarkiv

Samle all branndokumentasjon på ett sted som er tilgjengelig alle steder hvor du har tilgang til internett. Dette fremmer en enhetlig måte å jobbe på og risikoen for at nøkkelpersonell slutter med hele systemet lagret i sitt eget hode minimeres.

  • Avtaleregister

Få en enkel oversikt over dine avtaler med mulighet for varsling på egendefinert forfallsdato.

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON OM DIGITAL BRANNPERM

Ønsker du en enklere hverdag?

Prøv Digital brannperm i Vergo!