Digital driftsperm

Samle all driftsdokumentasjon på ett sted og legg til rette for enkel oppfølging av egenkontoll og avvik via nett eller mobile enheter.

Kontakt Oss

Enhetlig system – Nettbasert – Brukervennlig

9

FASILITETSOVERSIKT

Hold oversikt over bygninger, rom og objekter.

9

AVTALEOVERSIKT

Enkel oppbygging av avtaleregister med bl.a. varsling på forfall.

9

DOKUMENTARKIV

Dokumentasjonen organiseres i dokumentarkiv.

9

100% WEBBASERT

Det krever ingen lokal installasjon for å bruke Vergo.

9

SJEKKLISTER

Digitale sjekklister tilgjengelig på web og mobil.

9

AVVIKSHÅNDTERING

Enkel avviksregistrering  på web og mobil.

9

NORSK STANDARD

NS3451  ligger klar til bruk i databasen.

9

AUTOMATISK BACKUP

Det tas løpende backup av alle data som ligger i databasen.

9

RAPPORTER

Eksporter data til ulike ulike rapporter.

9

GRAFISKE KPI

Så oversikt over status ved å bruke grafiske indikatorer.

9

AKTØROVERSIKT

Hold oversikten over relevante aktører.

9

DU EIER DINE DATA

All dokumentasjon som lastes opp i systemet er selvfølgelig 100% dine.

Digital driftsperm i Vergo

Digital driftsperm i Vergo bygger på plattformen Facilit FDVU. Dette gir all den funksjonaliteten som trengs for å dokumentere ditt arbeid med den daglige driften av dine bygg.

Det er tilrettelagt for aktiv oppfølging både via PC/Mac eller på farten ved hjelp av mobile apper for Facilit FDVU. Ved å bruke appene kan man enkelt dokumentere sitt arbeid og eventuelle avvik på sin mobile enhet mens man er på farten.

Den digitale driftspermen gir deg god kontroll på ditt arbeid med den løpende driften hvor du bl.a. enkelt kan se status for ulike lokasjoner uavhengig av hvor de er.

Den digitale driftspermen vil også i stor grad redusere behovet for lagring av papirdokumentasjon.

Funksjonalitet

Digital driftsperm i Vergo ivaretar alle de sentrale funksjonene for dokumentering av den daglige driften av dine bygg. Her er noen sentrale funksjoner i systemet:

 • Digitale sjekklister
  Loggfør dine aktiviterer via PC/Mac eller via din mobile enhet.
 • Avviksbehandling
  Enkel loggføring og oppfølging av avvik med bildedokumentasjon.
 • Dokumentarkiv
  Samle all branndokumentasjon på ett sted som er tilgjengelig alle steder hvor du har tilgang til internett.
 • Avtaleregister
  Få en enkel oversikt over dine avtaler.
 • Rapporter
  Hent ut nøkkelinformasjon om egenkontroller, avvik, fasiliteter, avtaler.
 • Objektregister
  Registrer tekniske anlegg og andre viktige installasjoner med bl.a. varsling på garanti, tekniske grunndata, sjekklister etc.

Ring Oss:

23 00 86 60

Kvalitet i fokus

Sentrale områder

Digital brannperm

Etabler din branndokumentasjon inkl. sjekklister og avvikshåndtering i en enkel nettbasert løsning.

Digital HMS-perm

Med en nettbasert HMS-perm får du et godt verktøy for å skaffe deg oversikten over HMS-arbeidet i din organisasjon.

Digital driftsperm

Med digital driftsperm etableres driftsdokumentasjonen i et enkelt oversiktlig system samtidig som sjekklister for egenkontroll digitaliseres.

Vedlikeholdsplanlegging

Legg et godt grunnlag for vedlikeholdsbudsjettene ved å registrere planlagte vedlikeholdsbehov for årene som kommer med bl.a. estimerte kostnader.

Mobile apper

Gjør dine sjekklister tilgjengelig på nettbrett og smarttelefon. Egenkontroll og avvik følges enkelt opp mens man er på farten.

Helpdesk

Helpdesh er tilgjengelig via web og app for smartelefon eller nettbrett og gjør det enkelt for leietakere, ansatte og andre å melde inn feil og mangler i systemet.

Kontakt Oss

www.venator.no

+47 23 00 86 60

firmapost@venator.no