DIGITAL DRIFTSPERM

Kontakt oss for mer informasjon om hva digital driftsperm i Vergo kan hjelpe din virksomhet med.

Hva kan

digital driftsperm

hjelpe deg med?

  • Digitale sjekklister

Med digital driftsperm kan du trygt bytte ut de gamle papirbaserte sjekklistene og gå over til loggføring via PC/Mac eller direkte via din smarttelefon eller nettbrett.

  • Avviksbehandling

På samme måte som sjekklister og oppgaver kan loggføres digitalt kan du også loggføre og registrere utbedring av avvik digitalt. Historikken kan hentes ut i ulike formater og du vil hele tiden se hvilke avvik som er registrert.

  • Dokumentarkiv

Alt av driftsdokumentasjon kan samles på ett enhetlig sted som er tilgjengelig alle steder hvor du har internettforbindelse. Med et felles dokumentarkiv fremmes også en enhetlig arbeidsmetode i organisasjonen.

  • Avtaleregister

Alle driftsavtaler kan registreres på en enkel måte i et oversiktlig bilde. Knytt gjerne til aktører, varsling på forfallsdato, avtalens løpetid og selve avtaledokumentet til avtalen.

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON OM DIGITAL DRIFTSPERM

Ønsker du en enklere

hverdag?

Prøv digital

driftsperm i Vergo!