Digital HMS-perm

Ønsker du en nettbasert løsning for oppfølging av HMS? Kontakt oss for demo eller mer informasjon om digital HMS-perm i Vergo.

Kontakt Oss

Enhetlig system – Nettbasert – Brukervennlig

9

FASILITETSOVERSIKT

Hold oversikt over bygninger, rom og objekter.

9

AVTALEOVERSIKT

Enkel oppbygging av avtaleregister med bl.a. varsling på forfall.

9

DOKUMENTARKIV

Dokumentasjonen organiseres i dokumentarkiv.

9

100% WEBBASERT

Det krever ingen lokal installasjon for å bruke Vergo.

9

SJEKKLISTER

Digitale sjekklister tilgjengelig på web og mobil.

9

AVVIKSHÅNDTERING

Enkel avviksregistrering  på web og mobil.

9

NORSK STANDARD

NS3451  ligger klar til bruk i databasen.

9

AUTOMATISK BACKUP

Det tas løpende backup av alle data som ligger i databasen.

9

RAPPORTER

Eksporter data til ulike ulike rapporter.

9

GRAFISKE KPI

Så oversikt over status ved å bruke grafiske indikatorer.

9

AKTØROVERSIKT

Hold oversikten over relevante aktører.

9

DU EIER DINE DATA

All dokumentasjon som lastes opp i systemet er selvfølgelig 100% dine.

Digital HMS-perm i Vergo

Digital HMS-perm i Vergo bygger på plattformen Facilit FDVU. Dette gir det all den funksjonaliteten du trenger for å dokumentere ditt løpende arbeid med HMS.

Det er lagt til rette for aktiv oppfølging både via PC/Mac eller via smarttelefon og nettbrett. Sjekklister og avvik håndteres også enkelt via mobile enheter mens man er på farten.

Systemet gir deg god oversikt over ditt HMS-arbeid og du kan enkelt se status på flere lokasjoner uten å måtte reise ut for å se i papirpermer.

Behovet for lagring av papirer reduseres og en nettbasert HMS-perm fremmer en enhetlig arbeidsmetode i virksomheten samtidig som overføring av kompetanse og status ved nyansettelser blir mye enklere.

Funksjonalitet

Digital HMS-perm legger til rette for en enklere oppfølging av ditt daglige HMS-arbeid. Her er 5 nøkkelområder i systemet:

 • Digitale sjekklister
  Loggfør dine aktiviterer via PC/Mac eller via din mobile enhet.
 • Avviksbehandling
  Enkel loggføring og oppfølging av avvik med bildedokumentasjon.
 • Dokumentarkiv
  Samle all branndokumentasjon på ett sted som er tilgjengelig alle steder hvor du har tilgang til internett.
 • Helpdesk
  En enkel måte for ansatte og leietakere for å melde inn feil og mangler.
 • Rapporter
  Hent ut nøkkelinformasjon om egenkontroller, avvik, fasiliteter, avtaler etc.

Ring Oss:

23 00 86 60

Kvalitet i fokus

Sentrale områder

Digital brannperm

Etabler din branndokumentasjon inkl. sjekklister og avvikshåndtering i en enkel nettbasert løsning.

Digital HMS-perm

Med en nettbasert HMS-perm får du et godt verktøy for å skaffe deg oversikten over HMS-arbeidet i din organisasjon.

Digital driftsperm

Med digital driftsperm etableres driftsdokumentasjonen i et enkelt oversiktlig system samtidig som sjekklister for egenkontroll digitaliseres.

Vedlikeholdsplanlegging

Legg et godt grunnlag for vedlikeholdsbudsjettene ved å registrere planlagte vedlikeholdsbehov for årene som kommer med bl.a. estimerte kostnader.

Mobile apper

Gjør dine sjekklister tilgjengelig på nettbrett og smarttelefon. Egenkontroll og avvik følges enkelt opp mens man er på farten.

Helpdesk

Helpdesh er tilgjengelig via web og app for smartelefon eller nettbrett og gjør det enkelt for leietakere, ansatte og andre å melde inn feil og mangler i systemet.

Kontakt Oss

www.venator.no

+47 23 00 86 60

firmapost@venator.no