DIGITAL HMS-PERM

Kontakt oss for mer informasjon om hva digital HMS-perm i Vergo kan hjelpe din virksomhet med.

Hva kan

digital HMS-perm

hjelpe deg med?

  • Digitale sjekklister

Med digital HMS-perm kan du trygt bytte ut de gamle papirbaserte sjekklistene og gå over til loggføring via PC/Mac eller direkte via din smarttelefon eller nettbrett. Herunder kan man for eksempel lage ferdige sjekklister medd tanke på risikovurdering.

  • Avviksbehandling

Registrering og oppfølging av avvik står sentralt i det løpende arbeidet med helse,- miljø og sikkerhet. Dette kan dette enkelt følges opp både via PC/Mac og via mobile enheter. Med varsling på epost samt dialog-funksjon er det enkelt å gi tilbakemeldinger. Historikken kan hentes ut i ulike formater og du vil hele tiden se hvilke avvik som er registrert.

  • Dokumentarkiv

Alt av dokumentasjon knyttet til internkontroll samles i ett enhetlig og oversiktlig dokumentarkiv. Arkivet er tilgjengelig alle steder hvor du kan koble deg til internett og den kan tilpasses din organisasjon. Et felles dokumentarkiv fremmer en enhetlig arbeidsmetode i organisasjonen og gjør organisasjonen mindre sårbar når nøkkelpersonell slutter.

  • Helpdesk

For virksomheter med mange leietakere eller mange medarbeidere er det utviklet en helpdesk som kan benyttes både på PC/Mac eller som en egen mobil app. Helpdesk gjør at ulike aktører kan melde fra om feil og mangler uten å trenge detaljert opplæring i Vergo. Det er også mulig å gi aktørene løpende tilbakemelding på status til de sakene de har meldt inn.

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON OM DIGITAL HMS-PERM

Ønsker du en enklere

hverdag?

Prøv digital

HMS-perm i Vergo!