DUE DILIGENCE

Større trygghet ved kjøp og salg av eiendom.

Hvorfor Venator AS?

Venator kan her gjennom sine brann- og bygningsingeniører utføre disse kontrollene under en DD prosess. Ved å gå befaringer og vurdere de brann- og bygningsmessige aspektene ved eiendomsmassen kan man vurdere hvilke tiltak som må treffes og evt. kostnader som er forbundet med disse.
På brannsiden sjekkes det spesielt med tanke på godkjente brukstillatelser opp imot brannseksjonering, brannceller og rømningsveier.
Bygningsingeniørene er spesielt på vakt mot større skader og svakheter i konstruksjonen som kan medføre større reparasjoner og rehabiliteringer, men også oppussing- og oppgraderingsbehov for å beholde nåværende eller få inn nye leietakere.

Når alle befaringer er utført og dokumentert gjennom bilder og notater utarbeides det en red-flag eller en full teknisk DD-rapport tilpasset bestillers ønsker og system.

Ta kontakt for å få vite hva Venator kan bidra med i din neste DD-prosess.

KONTAKT OSS

La oss bidra til større sikkerhet ved din neste eiendomstransaksjon