Dokumentasjonen som lagres i Vergo i dag plasseres gjerne i mappestrukturer som enten følger vårt standardoppsett eller som er tilpasset spesifikt til ditt behov. Som en del av disse strukturene er det nå mulig å inkludere det vi kaller dynamiske mapper i Vergo.

Kort fortalt vil det bety at innholdet i de dynamiske mappene automatisk vises i sine respektive mapper etterhvert som det genereres data som en del av den daglige jobben med oppfølging av oppgaver, avvik, bygginformasjon samt rollene til de ulike aktørene i systemet.

Dataene som presenteres i dynamiske mapper/kapittel kan inngå i for eksempel brannperm, driftsperm, hms-perm etc. Eksempel på dynamiske mapper er bl.a. mapper som viser den registrerte bygginformasjonen, mapper som viser avvik innenfor det fagområdet som den aktuelle mappestrukturen gjelder og tilsvarenede mapper for oppgaver. Egne mapper med oversikt over hvem som innehar de ulike rollene som for eksempel eiers representant, vaktmester, brannvernleder etc. er også tilgjengelig som dynamiske mapper.

Bilde av en dynamisk mappe i Vergo.Fordelen med bruk av dynamiske mapper er at enda mer av byggets relevante data blir samlet på ett sted og det gjør det blant annet enklere å vise dokumentasjon, kontrollplan, avvik, bygginformasjon og innehavere av sentrale roller for tilsynsmyndigheter og andre interesserte aktører.

Dynamiske mapper samler den statiske dokumentasjonen, som gjerne består av diverse tekstbaserte dokumenter, og den dynamiske dokumentasjonen som genereres gjennom den løpende daglige driften på et enkelt og oversiktlig sted.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om dynamiske mapper.