E-læring

Vi tilbyr en enkel plattform for e-læring. Plattformen er fleksibel og kan benyttes til å opprette en rekke ulike kurs. Den gjør det enkelt å samle ulike former for opplæring for bl.a. egne ansatte på en felles plattform.

Kursene bygges opp ved hjelp av tekst, bilder og evt. video. Innholdet tilpasses slik at det er relevant for de lokale forholdene i virksomheten. I kursene legger man også opp et sett med kontrollspørsmål hvor kursdeltakerne må ha en hvis prosentandel korrekte svar for å bestå kurset. Alle som består kurset får automatisk et kursbevis.

E-læring - Bilde som viser registrerings- og innloggingssiden for e-læringsplattform.
Eksempel skjermbilde

E-læring - Bilde som viser startsiden for kurset "innsjekk av mannskap".

Eksempel skjermbilde

E-læring - Bilde som viser informasjon om vernebekledning og sikkerhetsutstyr i fra kurset "innsjekk av mannskap".

E-læring – Enkelt å administrere og enkelt å bruke

Det er enkelt å få brukere i gang med plattformen. Alt de trenger er informasjon om hvor de oppretter egen bruker på læringsplattformen og hvilken kurskode de skal registrere. Deretter kan de gå igjennom kursmateriellet når det passer de. Alt som kreves er tilgang til internett. Overordnede brukere kan også få tilgang til kontrollpanel med bl.a. ulike rapporter om aktiviteten.

Ferdige e-læringskurs

Våre fagpersoner har allerede utviklet 4 kurs som enkelt kan tilpasses til dine forhold og tas i bruk.

E-læringskurs for teknisk personell

Det første kurset er et kurs for teknisk personell som er rettet mot gårdeiere og driftspersonell i alle typer virksomheter. Kurset gir deltakerne grunnleggende kjennskap til krav i henhold til Forskrift og brannforebygging §4 og §5.

Grunnleggende brannkurs

Vi har også utviklet et grunnleggende brannkurs som retter seg mot alle medarbeidere i en virksomhet. Kurset gir bl.a. grunnleggende kunnskap om forutsetninger for brann og kjennskap til lover og regler.

Kurs i brannforebygging

For brannvernledere har vi et kurs i brannforebygging som retter seg mot brannvernledere i alle typer virksomheter. Deltakerne får grunnleggende kjennskap til lover og regler og skal bl.a. etter kurset ha kunnskap nok til å kunne utføre rollen “eiers representant”.

Innsjekk av mannskaper

Vi har også kurset “Innsjekk av mannskaper” som retter seg mot alle som utfører jobb på bygge- og anleggsplasser. Kurset gir en innføring om generelle forhold på byggeplassen, relevant sikkerhetsinformasjon vedrørende utstyr og arbeidsoppgaver samt informasjon om rapportering av uønskede hendelser og opptreden ved ulykker.

Du kan lese mer om disse kursene ved å klikke på linkene under.

Har du spørsmål til plattformen, våre ferdige kurs eller hva annet e-Learn kan brukes til? Fyll inn kontaktskjemaet under for en uforpliktende samtale om hvordan e-læring kan hjelpe din virksomhet!

Kontakt oss