E-læring

Ønsker du en enklere måte å håndtere kontinuerlig intern opplæring? Vi tilbyr en enkel og fleksibel plattform hvor du enten kan benytte eller tilpasse eksisterende kurs eller du kan bygge opp egne kurs.

Kontakt Oss

E-læring forenkler hverdagen

E-læring gjør at man kan legge opp interne opplæringsprogrammer som man stadig vekk må kjøre og administrere på en enkel måte. Alt de trenger av informasjon for å gjennomføre et kurs er innloggingssiden hvor de oppretter sin egen bruker og kurskoden som de trenger for å slutte seg til et kurs. Kurset kan gjennomføres hvor som helst og når som helst så lenge man har internettforbindelse. Diplom for fullført og bestårr utstedes automatisk og plattformen inneholder statistikk som viser status.

Dersom man ønsker å bygge opp egne kurs er det en enkel prosess som først og fremst krever litt innsats for å samle sammen relevant tekst med noen bilder og evt. video. Dette sørger for at kurset blir tilpasset lokale forhold. Man legger også opp en visst antall kontrollspørsmål med en definert grense for hvor mange som må besvares riktig for å bestå kurset. Overordnede brukere har hele tiden tilgang til kontrollpanel hvor man administrerer og tilrettelgerr kurs.

Ferdige e-læringskurs

Her er kursene som allerede ligger i plattformen:

Kurs for teknisk personell

Kurset er rettet mot gårdeiere og driftspersonell i alle typer virksomheter.

Grunnleggende brannkurs

Våre fagfolk innen brann har utviklet et kirs som retter seg mot alle medarbeidere i alle typer virksomheter.

Kurs i brannforebygging

Dette kurset retter seg mot brannvernledere i alle typer virksomheter.

Innsjekk av mannskaper

Kurset “Innsjekk av mannskaper” retter seg mot alle som utfører jobb på bygge- og anleggsplasser.

Ring Oss:

23 00 86 60

Kvalitet i fokus

Produktark

Kurs for teknisk personell

Kurset retter seg mot gårdeiere og driftspersonell.

Grunnleggende brannkurs

Dette kurset retter seg mot medarbeidere i alle typer virksomheter.

Kurs i brannforebygging

Dette kurset er tilrettelagt for brannvernledere.

Innsjekk av mannskaper

Kurset retter seg mot alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser.

Kontakt Oss

www.venator.no

 

+47 23 00 86 60

 

firmapost@venator.no