I oppdateringen til Facilit FDVU som ble lagt ut den 10. Desember 2015 er det lagt ut en egen arkfane med endringslogg for oppgaver og avvik. Loggen vil vise endringer som er gjort i en del av de mest sentrale feltene som er en del av registrerte oppgaver og avvik.

Det kan for oppgaver være endring av beskrivelse, ny ansvarlig og endring av frekvens. For avvik vil det være snakk om feltene for avviksnavn, ansvarlig, fag, prioritet, konsekvensgrad og tilstandsgrad.

Loggen viser hvilket felt som er endret, hva de ulike feltene er endret fra og til, når det ble endret og hvem som har endret det.

Endringsloggen har som allerede nevnt fått sin egen arkfane. Åpne opp den aktuelle oppgaven eller avviket som du ønsker å se nærmere på Dette gjøres under Aktivitet -> Oppgaver eller Aktivitet -> Avvik. Du vil se den nye arkfanen som vist på bildet under.  I bilde nummer 2 under vises et eksempel på en endringslogg for et avvik.

Bilde som viser hvor endringshistorikken befinner seg

Plassering av arkfane med endringslogg.

 

Bilde som viser eksempel på endringslogg for avvik i Facilit FDVU

Endringslogg for avvik i Facilit FDVU

 

Ta kontakt dersom du har spørsmål til den nye funksjonaliteten eller ønsker en nærmere presentasjon av hele systemet.

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding