Mange norske virksomheter har for dårlig brannvern. Ifølge loven skal alle ansatte gjennomføre opplæring i brannvern og ansvaret for at slik opplæring gjennomføres ligger hos arbeidsgiver. For å gjøre arbeidet med opplæring av ansatte enklere kan vi tilby et webbasert system som gir arbeidstakere i ulike virksomheter sjansen til gjennomføre en grundig gjennomgang av brannsikkerheten på sin arbeidsplass uten behov for tidkrevende kursing.

Opplegget er tilpasset hvert enkelt objekt og er dermed perfekt for den ansatte fordi vedkommende kan kjenne seg igjen i det materialet som presenteres.

Løsningen gir full oversikt over hvem som har gjennomført brannvernopplæringen og er dermed meget godt tilrettelagt for dokumentering overfor myndighetene. Når testen er bestått vil kursbevis automatisk sendes til brannvernleder i virksomheten.

Kontakt oss i dag for mer informasjon om opplegget!

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding