Grafisk presentasjon av nye fasiliteter

Grafisk presentasjon av nye fasiliteter

Det er en rekke ulike typer fasiliteter som kan opprettes i Facilit FDVU/Vergo. I kundeforhold hvor man aktivt bruker de mulighetene som ligger i å opprette rom, objekter og seksjoner er det være greit å ha en enkel oversikt over hvor mange og hvilke fasiliteter som...