PA/FDVU

Våre erfarne bygningsingeniører kan hjelpe deg med kravspesifikasjon, innsamling av dokumentasjon, bearbeiding til sluttprodukt, prosjektadministrasjon, LCC-beregninger, BIM, BREEAM etc.

Kontakt Oss

Litt om PA/FDVU

Håndtering av prosjektadministrasjon og alle aspekter med FDV i bygge- og rehabiliteringsprosjekter er krevende. Erfaring og kunnskap er avgjørende for å lykkes. For mange byggherrer og entreprenører er denne tiden best brukt på andre aspekter med et byggeprosjekt.

Dersom du ønsker å gjøre som mange andre allerede har gjort og frigjøre denne tiden så kan vi bistå deg.

Hvorvidt du er byggherre, hovedentreprenør eller underprenør spiller ingen rolle for oss. Det betyr heller ikke noe om det er snakk om et stort eller lite prosjekt.

Vi har jobbet med ulike aktører på både store og små prosjekter. Våre bygningsingeniører har lang erfaring i å håndtere ulike aspekter knyttet til PA/FDVU. Vi har jobbet med skoler, bane, flyplass, kontorbygg etc.

Hva kan vi levere?

Bygge- og anleggsprosjekter består av en rekke krevende oppgaver. Vi kan bistå deg med flere av disse slik at du kan bruke tiden på andre aspekter av prosjektet. Ta kontakt for en uformell samtale om dine behov og hva vi evt. kan bistå med.

Her er noen av oppgavene som vi jobber med regelmessig:

 

  • Koordinering av innsamling av FDV-dokumentasjonen fra underentreprenøer og rådgivere
  • Bistand til utfylling av maler
  • Organisering av dokumentasjon etter ønsket system som TFM og NS3451
  • Levering av dokumentasjon på ønsket format
  • Prosjektadministrasjon
  • LCC-beregninger
  • Rådgivning innen BIM og BREEAM
  • Gjennomgå kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag.

Ring Oss:

23 00 86 60

Kvalitet i fokus

Relevante Tjenester

FDVU-rådgivning

Les mer om alle våre tjenester innen PA/FDVU-området.

LCC-beregninger

For å få et godt grunnlag for drifts- og vedlikeholdsbudsjettet kreves det at man ser på både investeringskostnad og alle kostnader knyttet til bruksfasen.

Tjenester for Byggherre

Med vår tverrfaglige kompetanse innen brann, PA/FDVU og HMS/SHA kan vi levere en rekke tjenester til byggherrer.

Due Diligence

Våre brann- og bygningsingeniører vurderer de brann- og byggemessige aspektene ved eiendomsmassen. Det betyr større trygghet i forbindelse ved eiendomstransaksjoner.

Tjenester for Entreprenør

Våre fagfolk innen brann, PA/FDVU og HMS/SHA leverer en rekke tjenester til store og små entreprenører.

Prosjektadministrasjon

Vi hjelper deg med de administrative oppgavene forbundet med gjennomførelsen av ditt neste prosjekt.

Kontakt Oss

www.venator.no

 

+47 23 00 86 60

 

firmapost@venator.no