FDV-RÅDGIVNING

La oss hjelpe deg med kravspesifikasjon, innsamling, bearbeiding til sluttprodukt, implementering i nettbasert system etc.

Hva kan vi bistå med?

Vi koordinerer innsamling av FDVU-dokumentasjonen fra underentreprenører og rådgivere. Herunder ligger også tilbakemelding på innsendt dokumentasjon, hjelp til å fylle ut maler og bistand til underentreprenører i dette arbeidet dersom dette er avtalt som en del av vårt oppdrag. Vi kvalitetssikrer dokumentasjonen slik at bygget kan overleveres byggherren med sikkerhet om at FDV-dokumentasjonen er i henhold til kontrakt samt lover og forskrifter.

Vi organiserer dokumentasjonen etter kravspesifikasjon, enten det benyttes TverrFaglig Merkesystem (TFM), NS3451 (bygningsdelstabellen) eller annen inndeling.

Sluttproduktet leveres i henhold til avtale med fokus på at dokumentasjonen skal være forståelig for de som overtar driftsfasen av bygget. Sluttproduktet kan være ringpermer, CD-plater, minnebrikker eller nettbaserte systemer som vårt nettbaserte styringssystem Vergo. Dersom dere allerede benytter et annet system laster vi gjerne opp dokumentasjonen i det systemet dere har.

KONTAKT OSS

Noen av våre FDV-tjenester

Her er noen av de oppgavene og tjenestene vi kan utføre i forbindelse med FDV-dokumentasjonen på ditt neste prosjekt.

Vi kan utføre våre tjenester over hele landet og bistår gjerne både på store og små prosjekter uavhengig av om du er byggherre, hovedentreprenør eller en av underleverandørene. Kontakt oss i dag med dine spørsmål om hva vi kan levere innen FDV-rådgivning!

Innsamling av FDV-dokumentasjon

Vi bistår gjerne med innsamling av FDV-dokumentasjon med organisering etter NS3451 eller den standarden du måtte foretrekke.

Kravspesifikasjon for byggherre

Vi bistår gjerne byggherre med å utforme kravspesifikasjonen til FDV-dokumentasjonen.

Bearbeiding til avtalt sluttprodukt

EN komplett FDV-dokumentasjon kan overleveres i mange former. Vi leverer på ulike lagringsmedier, utskrevet og organisert i ringpermer eller ferdig implementert i nettbasert system.

Dokumentasjon organisert etter avtale

I mange prosjekter ønsker man dokumentasjonen organisert etter bygningsdelstabellen NS3451. Vi leverer gjerne etter denne standarden men kan også organisere dokumentasjonen  etter det oppsettet du måtte ønske.

Kravspesifikasjon

Dersom du lurer på hvilke krav som skal stilles til FDV-dokumentasjonen kan våre bygningsingeniører hjelpe deg på veien.

Kvalitetssikring av dokumentasjon

Vi kan kvalitetssikre at dokumentasjonen er i henhold til kravspesifikasjon med tanke på bl.a. språk.

Implementering i nettbasert system

Dersom man ønsker å implementere FDV-dokumentasjonen i et nettbasert system kan vi bistå. Vi implementerer i det systemet dere måtte ha og kan også tilby eget system for implementering hvis det er ønskelig.

Har du et spørsmål om FDV? La oss hjelpe deg videre med ditt prosjekt!