I Facilit FDVU/Vergo står selvfølgelig avvik og avvikshåndtering sentralt. Herunder kommer også muligheten til å sende avvik direkte ut av systemet som arbeidsordrer. Det vil for mange være interessant å vite hvor mange avvik og arbeidsordrer som er opprettet samt statusen for disse aktivitetene.

For å gjøre det enklere å sjekke status er det laget et nytt grafisk element som viser en aktivitetslogg for en valgt tidsperiode. Loggen kan filtreres til å vise status for avvik, helpdesk-meldinger og arbeidsordrer separat eller samlet.

Grafiske elementer er som vanlig tilgjengelig på standard startside som er tilgjengelig når man trykker på Facilit FDVU-logoen. Grafiske elementer er en funksjon som må slås på i systemet så hvis du ikke ser knappen for “tilpass” oppe i høyre hjørne på standard startside må du slå på denne funksjonen. Les mer her om hvordan du kommer i gang med grafiske elementer i Facilit FDVU.

Det grafiske elementet som er relevant her heter «aktivitetslogg». Etter at man har dratt dette elementet ned på siden tilpasser man elementet ved å gå inn i innstillingene. Innstillingene til alle elementer er tilgjengelig etter at elementet er dratt ned på siden. Når man holder markøren over elementet vil man se et ikon oppe i høyre hjørne. Klikk på dette ikonet for å komme til innstillingene.

Under innstillingene velger man tidsperiode, fag, arealfunksjon samt om man vil se status for avvik, helpdesk-meldinger, arbeidsordrer eller en kombinasjon av disse. Her har man muligheten til å se status for et spesifikt bygg eller for hele kundeforholdet samlet.

Søylene i grafen i bildet over er klikkbare. Det betyr at når man klikker på en søyle så får man se avvikene som danner grunnlaget for de ulike søylene.

Eget grafisk element for dialogfunksjonen knyttet til avvik

Det å kunne gi tilbakemelding på avvik er viktig for at de som melder inn avvik skal føle at har noen hensikt å rapportere. Den muligheten er allerede implementert i systemet og kalles dialog. Funksjonen er spesielt nyttig for de som bruker helpdesk-funksjonen for disse brukerne har ikke tilgang til resten av systemet. De kan med andre ord ikke sjekke status selv og er dermed avhengig av tilbakemelding for å vite hva som skjer med det avviket som de rapporterte.

For å gjøre det enklere å holde oversikten over evt. dialoger som pågår er det lagt inn et eget grafisk element som viser dette. Elementet tilpasses på samme måte som andre elementer ved å bruke innstillinger.

Dersom du har spørsmål til disse elementene eller trenger assistanse for å komme i gang med grafisk presentasjon av status er det bare å ta kontakt med oss.