Det er en rekke ulike typer fasiliteter som kan opprettes i Facilit FDVU/Vergo. I kundeforhold hvor man aktivt bruker de mulighetene som ligger i å opprette rom, objekter og seksjoner er det være greit å ha en enkel oversikt over hvor mange og hvilke fasiliteter som er opprettet i det siste.

Dette er nå ivaretatt med et nytt grafisk element som presenterer akkurat disse dataene i grafisk format.
Grafiske elementer er som vanlig tilgjengelig på standard startside som du kommer til om du klikker på Facilit FDVU-logoen oppe i venstre hjørne.

Dersom brukeren din er satt opp til å se grafiske elementer vil du på denne siden se en knapp for «tilpass» oppe i høyre hjørne. Klikker man på tilpass vil man se tilgjengelige grafiske elementer som man enkelt kan dra ned på siden.
Dersom du ikke ser knappen «tilpass» eller er usikker på fremgangsmåten kan du lese mer om hvordan du kommer i gang med grafiske elementer her.

Det grafiske elementet som er relevant her heter «nye fasiliteter». Etter at elementet er dratt ned på siden tilpasses det ved hjelp av innstillingene. Her kan man for eksempel se hvor mange og hvilke fasiliteter som er opprettet for hele kundeforholdet eller for bestemte bygg. 

Vis hvilke fasiliteter som er opprettet

Søylene i diagrammet over er klikkbare. Det betyr at når man klikker på en søyle så kan man finne flere detaljer knyttet til fasilitetene som danner grunnlaget for diagrammet. Her kan man for eksempel få presentert de nye fasilitetene gruppert etter eiendom, hvem som har opprettet de og anleggstype. Dette betinger selvfølgelig at man har knyttet anleggstype til fasilitetene.
Videre kan man hente frem en oversikt over eksakt hvilke fasiliteter som er opprettet i det valgte tidsrommet.

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til grafisk presentasjon av data i Facilit FDVU / Vergo er du selvfølgelig velkommen til å ta kontakt med oss.