En sentral del av Facilit FDVU er oppfølging av sjekklister og egenkontroller. Egenkontroller består av de aktivitetene som man tidligere dokumenterte ved hjelp av papirbaserte sjekklister.

Sjekklistene implementeres i Facilit FDVU / Vergo som aktiviteter med frekvens, prioritering, fag, oppgavetype, ansvarlig bruker, varsling, beskrivelse, regler for lukking og avviksbehandling, relevante dokumenter samt en rekke andre innstillinger. Disse aktivitetene kan enkelt dokumenteres ved hjelp av app for mobile enheter.
Detaljene rundt egenkontroller kan selvfølgelig presenteres på ulike måter og herunder finner man bl.a. ulike rapporter samt muligheten til å eksportere disse dataene til Excel for videre behandling.

I mange tilfeller er det imidlertid ønskelig med en rask oversikt som viser en enkel status med tanke på hva som er gjort og hva som ikke er gjort. Dette er nå ivaretatt ved at det lagt ut et nytt grafisk element som kun fokuserer på dette. 

Grafisk rapport på standard startside

Grafikken er tilgjengelig på standard startside som er den siden man kommer til når man om man trykker på Facilit FDVU-logoen oppe i venstre hjørne..

Hvis brukeren din er satt opp til å se grafiske elementer vil du på denne siden se en knapp for «tilpass» oppe i høyre hjørne. Ved å klikke på knappen for tilpass vil man se de grafiske elementene som er tilgjengelige. Hold markøren over det aktuelle elementet, hold nede venstre museknapp, dra elementet ned på siden og slipp museknappen.

Dersom du ikke ser knappen «tilpass» eller er usikker på fremgangsmåten kan du lese mer om hvordan man kommer i gang med grafiske elementer her.

De grafiske elementene kan vise status for et enkelt bygg eller for alle bygg som din bruker har tilgang til.

For å få frem status for egenkontroller er det elementet “grafisk rapport” som må benyttes. Etter at man har dratt elementet ned på siden går man inn i innstillingene. Her velger man listen «kontroller» og deretter kan man be om et spesifikt bygg eller en samlet oversikt for alle byggene som man har tilgang til.

Når man lagrer innstillingene vil man få en veldig enkel grafikk som viser status med oppsummering av utførte og ikke utførte kontroller i inneværende måned. Grafikken oppdaterer seg fortløpende etter hvert som egenkontrollene kvitteres ut.

Har du spørsmål eller kommentarer til grafiske elementer i Facilit FDVU er du hjertelig velkommen til å kontakte oss.