Facilit FDVU/Vergo er tilrettelagt for enkel vedlikeholdsplanlegging hvor man kan registrere fremtidige vedlikeholdsbehov med informasjon om estimerte kostnader, fag, planlagt tidspunkt for gjennomføring, prioritet, ansvarlig bruker, oppgavetype etc. Aktivitetene kan sorteres og filtreres på mange av disse parameterne.

Når arbeidet med å utbedre de ulike vedlikeholdsoppgavene starter kan man registrere hvor mye man har bestilt for og til slutt hvor mye som faktisk ble utbetalt.

Disse detaljene kan man selvfølgelig få presentert i flere ulike rapporter. Dataene kan også eksporteres til f.eks. Excel og behandles videre der i forbindelse med f.eks. budsjettarbeid.

Grafisk presentasjon av status

Rapporter er vel og bra men ofte har man ikke behov for alle detaljene. Man ønsker bare en rask oversikt over status uten for mange detaljer.

Grafisk presentasjon av status innen en rekke områder har lenge være tilgjengelig i Facilit FDVU og nå gjelder det også for vedlikeholdsplanlegging. Det er nylig lagt ut grafiske elementer som viser overordnet status for vedlikeholdsoppgaver med fokus på totalt budsjett, hvor mye som er i bestilling og hvor mye som faktisk er utbetalt.

De grafiske elementene kan vise status for et enkelt bygg eller for alle bygg som din brukertilgang har tilgang til.

De grafiske elementene ligger som vanlig under standard startside som man kommer til om man klikker på Facilit FDVU-logoen oppe i venstre hjørne. Bruk knappen for «tilpass» oppe i høyre hjørne og dra ned elementet «grafisk rapport».
Dersom du ikke ser knappen «tilpass» eller er usikker på fremgangsmåten kan du lese mer om hvordan du kommer i gang med grafiske elementer på standard startside her.

Når elementet “grafisk rapport” er plassert på siden går man inn i innstillingene til elementet. Før musepekeren over elementet og klikk på ikonet med tre horisontale streker som vises oppe i høyre hjørne. Da vil menyvalget for innstillinger komme frem. Her er det flere valg som man kan benytte for å tilpasse hvilke data som skal vises. 

I dette tilfellet velger man først Liste = “Årsplan – Oppgave”. Deretter velger man enten grafrapporten for sum oppgaver, budsjett, bestilt og utbetalt eller grafrapporten sum oppgaver budsjett og utbetalt.

Sett gjerne eget navn på grafikken og velg deretter ett bygg eller alle bygg. Husk å lagre etter at du har valgt dine innstillinger.

Du kan lese mer om vedlikeholdsplanlegging i Facilit FDVU/Vergo her.