Helpdesk

Legg til rette for en enklere innmelding av feil og mangler for ansatte og leietakere. Alle feil og mangler meldes enkelt inn via internett eller ved hjelp av app for smarttelefon og nettbrett. Gi tilbakemelding på innmeldte saker.

Kontakt Oss

Enhetlig system – Nettbasert – Brukervennlig

9

FASILITETSOVERSIKT

Hold oversikt over bygninger, rom og objekter.

9

AVTALEOVERSIKT

Enkel oppbygging av avtaleregister med bl.a. varsling på forfall.

9

DOKUMENTARKIV

Dokumentasjonen organiseres i dokumentarkiv.

9

100% WEBBASERT

Det krever ingen lokal installasjon for å bruke Vergo.

9

SJEKKLISTER

Digitale sjekklister tilgjengelig på web og mobil.

9

AVVIKSHÅNDTERING

Enkel avviksregistrering  på web og mobil.

9

NORSK STANDARD

NS3451  ligger klar til bruk i databasen.

9

AUTOMATISK BACKUP

Det tas løpende backup av alle data som ligger i databasen.

9

RAPPORTER

Eksporter data til ulike ulike rapporter.

9

GRAFISKE KPI

Så oversikt over status ved å bruke grafiske indikatorer.

9

AKTØROVERSIKT

Hold oversikten over relevante aktører.

9

DU EIER DINE DATA

All dokumentasjon som lastes opp i systemet er selvfølgelig 100% dine.

Fordeler med helpdesk

I mange virksomheter og bygg er det mange ulike aktører involvert. Ansatte og leietakere er to av de vanligste gruppene. Disse gruppene vil oppdage ulike feil og mangler som de gjerne melder fra om ved hjelp av epost, gule lapper, telefon og tekstmeldinger.

Ved å ta i bruk helpdesk i Vergo/Facilit FDVU kan du samle alle disse meldingene på ett sted. Alle innmeldte saker dukker opp i aktivitetsplanen for de driftspersonene som er definert som mottakere og de kan enkelt gi tilabkemelding på status og lukke saken når den er ordnet.

Enkelt å komme i gang

Uavhengig av om man allerede bruker Vergo eller ikke så er det enkelt å komme i gang med helpdesk. Aktører som skal ha muligheten for å melde inn feil og mangler får brukernavn og passord samt opplæring i helpdesk via web og app for mobile enheter. Helpdesk er så enkel i bruk at de fleste kommer i gang i løpet av 10-15 minutter.

For driftspersonell som mottar meldinger er det kun snakk om å definere hvem som skal motta meldingene samt at man gir informasjon om hvordan man gir tilbakemelding på innmeldte saker og hvordan de til slutt lukkes.

 

Ring Oss:

23 00 86 60

Kvalitet i fokus

Sentrale områder

Digital brannperm

Etabler din branndokumentasjon inkl. sjekklister og avvikshåndtering i en enkel nettbasert løsning.

Digital HMS-perm

Med en nettbasert HMS-perm får du et godt verktøy for å skaffe deg oversikten over HMS-arbeidet i din organisasjon.

Digital driftsperm

Med digital driftsperm etableres driftsdokumentasjonen i et enkelt oversiktlig system samtidig som sjekklister for egenkontroll digitaliseres.

Vedlikeholdsplanlegging

Legg et godt grunnlag for vedlikeholdsbudsjettene ved å registrere planlagte vedlikeholdsbehov for årene som kommer med bl.a. estimerte kostnader.

Mobile apper

Gjør dine sjekklister tilgjengelig på nettbrett og smarttelefon. Egenkontroll og avvik følges enkelt opp mens man er på farten.

Helpdesk

Helpdesh er tilgjengelig via web og app for smartelefon eller nettbrett og gjør det enkelt for leietakere, ansatte og andre å melde inn feil og mangler i systemet.

Kontakt Oss

www.venator.no

 

+47 23 00 86 60

 

firmapost@venator.no