Grafisk elementer i Facilit FDVU / Vergo er en enkel og god måte for raskt å skaffe seg oversikt over status innen ulike områder som kan dokumenteres i systemet. Det kan for eksempel dreie seg om status for avvik, egenkontroller, planlagt vedlikehold, innmeldte saker i fra helpdesk, dialoger, nylig innlastede dokumenter, nye fasiliteter etc.

Hvor finner man så disse grafiske elementene og hvordan kommer man i gang med grafiske elementer Facilit FDVU/Vergo? Prosessen er veldig enkel og består av to trinn hvor man i det siste trinnet tilpasser standard startside med de elemtene og innstillingene som passer best til eget bruk. Hver enkelt bruker har med andre ord sin egen versjon av standard startside.

Slå på grafiske elementer i Facilit FDVU

Først må man sjekke at denne funksjonaliteten er slått på. Det gjøres under innstillinger -> mine innstillinger -> startside. I feltet for tilpasset startside skal man velge “på”. Husk å lagre den nye innstillingen dersom man endrer innstillingen.

 

Tilpass startsiden

Trinn to er å tilpasse startsiden til eget behov. Klikk først på logoen til Facilit FDVU oppe i venstre hjørne. Du vil da komme til det som kalles standard startside. Du vil se en knapp med teksten “tilpass” oppe i høyre hjørne. Når du klikker på denne knappen vil du få frem de ulike grafiske elementene som du kan velge blant.

For å ta i bruk et element klikker du på det ønskede elementet og drar det ned på siden under mens du holder nede museknappen. Slipp museknappen og elementet plasserer seg på siden.

 

Tilpasning av grafisk element

Når man har dratt et grafisk element ned på siden kan man tilpasse det. Dersom man fører markøren over det grafiske elementet vil man se et ikon med tre horisontale streker oppe i høyre hjørne av det aktuelle elementet. Når man klikker på dette ikonet får man bl.a. frem innstillingene. I tillegg finner man her muligheten til å lage et bilde eller pdf av elementet samt valg for sletting av elementet.

Hvilke innstillinger som er tilgjengelige avhenger av hvilket element det er snakk om. Blant de vanligste innstillingene er muligheten til å velge hvilket bygg grafikken skal presentere status for. Her kan man også velge alle dersom man ønsker en samlet oversikt for de byggene man har tilgang til i systemet.

Vær også oppmerksom på at noen av de grafiske elementene har flere ulike valg under innstillinger. Det betyr at et element er i realiteten flere elementer pakket inn i samme element. Dette gjelder blant annet det grafiske elementet som heter “grafisk rapport”. Dette elementet kan benyttes til å presentere ulike statuser for avvik, status for planlagte egenkontroller samt fem ulike grafer for årsplan oppgaver. Herunder ligger blant annet presentasjon av samlede budsjett- og kostnadstall for vedlikeholdsoppgaver. 

Når de grafiske elementene er plassert på siden kan man enkelt endre størrelsen på de ved å plassere markøren over ytterkantene. Hold nede museknappen og dra i ytterkanten.

Trenger du hjelp til å komme i gang med grafiske elementer? Kontakt oss for assistanse.