Karriere i Venator AS

Ledig stilling som brannrådgiver/brannvernleder

Vi søker en brannrådgiver/brannvernleder som har erfaring og kunnskap innen bygg, oppfølging av branntekniske krav og har erfaring innen brannvernlederarbeid.

Du må være komfortabel med PC som arbeidsverktøy og være glad i å kommunisere med andre og bygge relasjoner. Vi tilbyr bl.a. et sterkt faglig miljø og en variabel og fleksibel hverdag.

Se stillingsannonse

Ledig stilling som forretningsutvikler/salgsansvarlig

Vi søker en Forretningsutvikler/salgsansvarlig som ser muligheter til å bidra med å utvikle Venator AS til et ledende rådgivermiljø.

Du vil både operativt og strategisk primært jobbe mot nysalg og fungere som vår spydspiss ved etablering av kunderelasjoner og representere Venator i ulike sammenhenger. Du vil være en problemløser for kunden og være med på å videreutvikle våre strategier og planer innen marked og salg. Du vil også være eier av salgs- og markedsbudsjettet og en pådriver og fasilitator for kundeleveranser.

Se stillingsannonse

Ledig stilling som Branningeniør/Sivilingeniør

Vi søker en Branningeniør/Sivilingeniør som ser muligheter og utfordringer i å være med å utvikle fagområdet innenfor et flerfaglig team av rådgivere.

Din primære arbeidsoppgave vil være som Branningeniør/Sivilingeniør med arbeidsoppgaver innen prosjektering, tilstandsvurdering, brannbelastningsberegninger, prosjektledelse og generell brannteknisk rådgivning. Du vil være en nøkkelressurs og bidragsyter i utviklingen av fagområdet brann.

Se stillingsannonse

Mulighet – Vi søker HMS/SHA-rådgiver/ingeniør

Vi søker en HMS/SHA-rådgiver/ingeniør som ser muligheter og utfordringer i å være med å utvikle fagområdet innenfor et flerfaglig team av rådgivere.

Din primære arbeidsoppgave vil være som HMS/SHA -rådgiver med et faglig ansvar for utvikling av Venator AS sine SHA/HMS-tjenester overfor byggherrer og entreprenører. Dette vil innebære oppgaver som rådgiver for byggherrer og entreprenører i konkrete bygge og anleggsprosjekter. Sekundært vil du også få arbeidsoppgaver innenfor vår FDV-avdeling med FDV dokumentasjonsbistand mot byggherrer, entreprenører og tekniske entreprenører.

Se stillingsannonse

Kontakt Oss

www.venator.no

 

+47 23 00 86 60

 

firmapost@venator.no