Bytt ut gamle papirsjekklister med loggføring på mobiltelefon eller nettbrett

Løsningen er enkel i bruk og brukes innen mange ulike fagområder. Mange kjenner vanlige strekkoder fra tidligere. En svakhet med strekkoder er at de enkelt kan kopieres. Ved bruk av vår løsning kan du sikre deg at kontrollene faktisk blir utført på riktig sted til riktig tid.

Løsningen inneholder mange muligheter innen loggføring av ulike oppgavetyper med varslinger, automatisk rapportering når arbeidet er utført, tidsregistrering og for
Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon og en nærmere gjennomgang av mulighetene som ligger i denne enkle løsningen!deling av ressurser. Flere av disse funksjonene kan forenkle og effektivisere det daglige arbeidet i din virksomhet!