Livssykluskostnader (LCC)

Vi hjelper deg med å få et bedre grunnlag for drifts- og vedlikeholdsbudsjettet ditt.

Kontakt Oss

Litt om livssykluskostnader (LCC)

Livssykluskostnader eller LCC om man vil kommer i fra det engelske begrepet “life cycle cost” og det går ut på å vurdere kostnaden ved en investering i bygg eller anlegg som mer en bare den opprinnelige investeringen. Man legger til kostnaden knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i bruksfasen av bygget eller anlegget. Man så i fra beregnet restverdi ved avhending.

Beregning av livssykluskostander er derfor avgjørende for å få et godt grunnlag for det videre drifts- og vedlikeholdsbudsjettet. Man vil få en mye bedre oversikt over hvilke kostnader man kan forvente for et bygg eller anlegg over tid. I dag er alle offentlige byggeiere og byggherrer pålagt å vurdere livssykluskostnader i forbindelse med anskaffelser.

La oss hjelpe deg med LCC-beregninger

Våre rådgivere og ingeniører har lang erfaring innen PA/FDV-faget og er således godt egnet til å beregne livssykluskostnader for ulike bygg og anlegg.

LCC-beregninger foretas gjerne sent i detaljprosjekteringen og i løpet av byggeperioden med tanke på å sette opp et drifts- og vedlikeholdsbudsjett for fremtiden.

Ønsker du et bedre grunnlag for ditt drifts- og vedlikeholdsbudjsett? Kontakt oss for mer informasjon.

Ring Oss:

23 00 86 60

Kvalitet i fokus

Relevante Tjenester

FDVU-rådgivning

Les mer om alle våre tjenester innen PA/FDVU-området.

LCC-beregninger

For å få et godt grunnlag for drifts- og vedlikeholdsbudsjettet kreves det at man ser på både investeringskostnad og alle kostnader knyttet til bruksfasen.

Tjenester for Byggherre

Med vår tverrfaglige kompetanse innen brann, PA/FDVU og HMS/SHA kan vi levere en rekke tjenester til byggherrer.

Due Diligence

Våre brann- og bygningsingeniører vurderer de brann- og byggemessige aspektene ved eiendomsmassen. Det betyr større trygghet i forbindelse ved eiendomstransaksjoner.

Tjenester for Entreprenør

Våre fagfolk innen brann, PA/FDVU og HMS/SHA leverer en rekke tjenester til store og små entreprenører.

Prosjektadministrasjon

Vi hjelper deg med de administrative oppgavene forbundet med gjennomførelsen av ditt neste prosjekt.

Kontakt Oss

www.venator.no

 

+47 23 00 86 60

 

firmapost@venator.no