LIVSSYKLUSKOSTNAD (LCC)

Få et bedre grunnlag for drifts- og vedlikeholdsbudsjettet ditt..

Vi hjelper deg

Våre rådgivere og ingeniører har lang erfaring innen FDV-faget og kan bistå deg med beregning av livssykluskostnader. Slike beregninger er det vanlig at man foretar sent i detaljprosjektering og i løpet av byggeperioden for å sette opp et drifts- og vedlikeholdsbudsjett for fremtiden.

Kontakt oss dersom du ønsker et bedre grunnlag for fremtidige drifts- og vedlikeholdsbudsjetter.

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON OM LIVSSYKLUSKOSTNADER

Vi hjelper deg med

livssykluskostnader (LCC)

på ditt neste prosjekt