I perioden 15. oktober – 2. november gjennomfører tilsynsmyndighetene innen flere fagområder en landsomfattende risikoaksjon. Rundt 300 inspektører over hele landet skal ut å kontrollere om virksomheter gjør nok for å kartlegge risiko.

Blant de som deltar i aksjonen finner vi de lokale brannvesen og de lokale Eltilsyn, klima og forurensningsdirektoratet inklusive Fylkesmannens miljøvernavdelinger, Statens strålevern, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) og Arbeidstilsynet.

Risikovurdering

Risikovurdering

Målsettingen med aksjonen er å gjøre norske arbeidsplasser sikrere.

Les mer om risikoaksjonen.

Trenger du hjelp med din risikovurdering? Våre erfarne rådgivere har jobbet med store og små virksomheter innen mange forskjellige bransjer og tar gjerne en uforbindtlig prat med deg om din virksomhets behov. Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.