Vi styrker staben med ansettelse av en ny medarbeider.

Lars Baastad har sluttet seg til oss i Venator. Han er utdannet sivilingeniør bygg og har erfaring fra byggesaksbehandling i kommunal sektor.
Han er ansatt som rådgiver og skal jobbe innen fagområdene brann og FDV.