Fra 1. September 2012 trådte en forskrift om godkjenning av renholdsbedrifter i kraft. Forskriften krever at virksomheter som selger slike tjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet, og kjøp av tjenester fra ikke godkjente virksomheter blir ulovlig og straffbart. Fra 1. Desember 2012 vil Arbeidstilsynet gjennomføre oppfølging av den nye forskriften, og eventuelt treffe vedtak om sanksjoner mot foretak som kjøper slike tjenester fra ikke godkjente virksomheter.

Les forskriften her