Ny helpdesk i Facilit FDVU – Vergo

Helpdesk i Facilit FDVU – Vergo er et enkelt system for å la aktører knyttet til dine fasiliteter rapportere inn feil og mangler. Det kan for eksempel være leietakere eller ansatte som enkelt kan rapportere inn feil og mangler. Helpdesken kan brukes via nettleser på PC/Mac eller nettbrett samt via app for smarttelefoner og nettbrett. Alle saker synkroniseres til fullversjonen av systemet og de brukerne som er satt opp som mottakere av helpdesk-meldinger håndterer sakene etterhvert som de kommer inn. Sakene lukkes når de er ferdige og man kan også gi løpende tilbakemelding på status via en dialogfunksjon. Brukere av helpdesken kan derfor enkelt se status på saker som er meldt inn.

Hensikten med helpdesken er å gjøre det enkelt for ulike aktører å rapportere feil og mangler og samtidig legge til rette for en enhetlig håndtering av slike meldinger.

Facilit FDVU har i lengre tid hatt helpdesk-funksjonen og denne er nå publisert i en ny og oppdatert versjon. Endringene gjelder alle som logger inn i helpdesk via nettleseren på PC/Mac eller nettbrett. For de som logger inn i helpdesk via app er det fortsatt den samme appen som gjelder.

Bilde av ny innloggingsside for helpdesk

Den nye versjonen av helpdesk har et friskere design samt en del nye funksjoner. Ved oppretting av en ny sak i helpdesken kan man nå knytte til dokumenter som er relevante for den aktuelle saken. En annen nyhet er muligheten til å angi mer spesifikt hvor feilen ligger. Dersom kundeforholdet er satt opp med seksjoner, rom eller objekter kan man nå knytte saken direkte til den aktuelle fasiliteten. Tidligere ble alle sakene knyttet direkte til bygget uten muligheten for å knytte de til underliggende fasiliteter.

En eventuell dialog knyttet til sakene er også skilt ut i et egen menyvalg hvor man kan se alle saker hvor det har vært en dialog.

Den nye helpdesken er tilgjengelig via https://helpdesk.fdvu.net. Den gamle helpdesken er fortsatt tilgjengelig men vil lukkes den 1. mars 2018.

Har du spørsmål til denne endringen eller ønsker å se nærmere på helpdesken er det bare å ta kontakt med oss.

Bilde av hovedsiden i ny helpdesk

Bilde av rapporteringssiden i ny helpdesk