Den nye temaveilederen for uavhengig kontroll som gjelder fra 1. Januar 2013 er klar. Hensikten med de nye reglene er at det skal bygges med mindre feil og korrekt kvalitet. Den nye veilederen inneholder noen forskriftsendringer og noen nye presiseringer. Les mer om hvilke endringer som er foretatt i den nye veilederen her.

Se den nye veilederen på Direktoratet for Byggkvalitet sine hjemmesider.