For et års tid siden ble det vedtatt nye forskrifter til arbeidsmiljøloven. De 47 forskriftene som vi har i dag oppheves og erstattes av 6 nye forskrifter. Disse nye forskriftene vil gjelde fra 1. januar 2013. De 6 nye forskriftene er som følger: