Det har lenge vært mulig å presentere ulike data ved hjelp av grafiske elementer i Facilit FDVU/Vergo. Dette er en enkel og god måte å raskt skaffe seg oversikt over status innen ulike områder av systemet. Nylig ble det lagt ut flere grafiske elementer som gir enda større muligheter for grafisk presentasjon av status.

Før vi ser nærmere på noen av disse mulighetene er det kanskje enkelte som lurer på hvordan man kommer i gang med grafiske elementer i Facilit FDVU og hvor man finner de i systemet. Derfor starter vi med en rask gjennomgang av hva som må til for å komme i gang.

Hvordan komme i gang med grafiske elementer

For å komme i gang med grafiske elementer i Facilit FDVU/Vergo må man først endre en brukerinnstilling. Gå til menyvalget innstillinger -> mine innstillinger og velg “startside”.

Det øverste feltet på denne siden heter “tilpasset startside”. Denne innstillingen settes til “på”. Husk å lagre den nye innstillingen. Klikk deretter på Facilit FDVU-logoen oppe i venstre hjørne. Da kommer du komme til en side som er rimelig tom med en tilpass-knapp oppe i høyre hjørne. Når du klikker på denne vil de ulike elementene komme frem.

Hver enkelt bruker kan ha sin egen versjon av tilpasset startside. Før markøren til det elementet du vil ta i bruk, hold nede museknappen og dra elementet ned på siden og slipp. Høyden på de ulike elementene kan tilpasses ved å plassere markøren over øvre eller nede kant, hold nede museknappen og dra.

Hvert enkelt element har også sine individuelle innstillinger. Fr å finne innstillingene plasserer man markøren over et element. Da vil et ikon med tre horisontale streker vises oppe i høyre hjørne av elementet. Klikk på ikonet for å få frem innstillingene.

Vi anbefaler at man prøver seg frem for å finne de innstillingene som passer til sitt behov. Husk å lagre innstillingene etter hvert som de endres.

Nye grafiske elementer i Facilit FDVU

Her er noen av mulighetene som de nye grafiske elementene gir:

  • Gruppering av avvik basert på prioritet.
  • Gruppering av avvik basert på hvor de kommer fra. Det kan for eksempel være kontrollplan, tilstandsvurdering, helpdesk eller tilfeldige avvik.
  • Status for kontroller med enkel oversikt over hvor mange som er planlagt og hvor mange som faktisk er utført.
  • Oversikt over nye dokumenter som er lastet inn. Ved å klikke på sølene i grafikken kan man be om å få se hvor dokumentene er lastet inn, hvilken fasilitet de er lastet inn på og hvilken bruker som har stått for opplastingen.
  • Aktivitetsplan hvor man kan se hvor mange avvik, helpdesk-meldinger og arbeidsordrer som er opprettet, avsluttet og slettet.
  • Årsplan med antall oppgaver fordelt på hvilke brukere som er ansvarlig for de.
  • Årsplan med en summering for vedlikeholdsoppgaver med en enkel oversikt over budsjetterte kostnader, kostnaden for bestillinger hittil og hvor mye som faktisk er betalt så langt.

For disse elementene kan man velge om man vil se ett element per bygg eller et element som summerer status for alle byggene i ditt kundeforhold. Det er også mulig å gjøre hvert enkelt grafisk element om til en pdf eller et bilde. Det kan for eksempel være veldig praktisk om man ønsker å legge til grafikk i en rapport.

Har du spørsmål, behov for support eller ønsker du en demo av systemet er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Klikk på bildene under for å se større utgaver av de