Vi har gleden av å presentere muligheten for vedlikeholdsplanlegging i Vergo. Vedlikeholdsplanlegging i Vergo gjøres ved å registrere  oppgaver og gjøremål innen vedlikehold som man vet vil komme i løpet av de nærmeste årene. Disse oppgavene registreres  med beregnet kostnad.  Etterhvert som som de ulike postene kommer opp i kalenderen kan man registrere reelt beløp ved bestilling av utførelse av jobben, utbetalt beløp samt at man selvfølgelig kan omprioritere oppgavene. Alle oppgavene kan også knyttes til fag, oppgavetype, ansvarlig, NS 3451 samt en rekke andre parametere.

Vedlikeholdsplanlegging i VergoØkonomiske data presenteres i en årsplan som gir en oversikt for hele bygningsmassen, for hvert enkelt bygg samt en oversikt over hvert enkelt punkt i vedlikeholdsplanen fordelt på årstall, ansvarlig, fag, NS 3451 osv.

Det er mulig å koble vedlikeholdsplanleggingen i Vergo sammen med en rekke ulike økonomisystemer slik at data kan utveksles mellom systemene automatisk og sømløst.

Repeterende oppgaver som benyttes ofte kan registreres som standardoppgaver slik at man enkelt kan hente de frem ved behov.

Ønsker du en presentasjon av vedlikeholdsplanlegging i Vergo? Kontakt oss for å avtale tidspunkt!

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding