Nyheter

Her publiserer vi nyheter om oss selv, våre produkter samt nyheter som er relevante innen fagområdene brann, FDVU og HMS/SHA.

Venator AS miljøsertifisert

Vi er nå miljøsertifisert av Stiftelsen Miljøfyrtårn innen kriteriene felles kriterier, leietaker og prosjekterende (arkitekt og rådgivende ingeniører). Sertifiseringen betyr at vår miljøstandard og våre rutiner er i overensstemmelse med de nevnte kriterier noe som...

read more

Ny avtale med Georg Andresen & Sønner AS

Vi har signert en ny avtale med Georg Andresen & Sønner AS for bistand i forbindelse med bygging av Skullerudbakken Barnehage. Avtalen består av leveranser innen FDV-rådgivning, HMS-rådgivning samt en E-læringsportal for prosjektet.Vi takker for oppdraget og ser...

read more

Nytt oppdrag for Follobanen

Vi er veldig glade og stolte over å ha signert en ny avtale med Follobanen for HMS-bistand på Oslo S prosjektet. Oppdragets varighet er 1 år med opsjon på forlengelse. Vi takker for tilliten og ser frem til det videre samarbeidet. Litt om Follobaneprosjektet...

read more

Ny versjon av Facilit FDVU-appen

Det er lansert en ny versjon av Facilit FDVU appen som er tilgjengelig for mobile enheter som baserer seg på iOS eller Android. Den nye versjonen må lastes ned som en ny app. Dette gjøres ved å gå til app-butikken for din mobile enhet. Søk etter "Facilit...

read more

Grafisk presentasjon av aktivitetslogg

I Facilit FDVU/Vergo står selvfølgelig avvik og avvikshåndtering sentralt. Herunder kommer også muligheten til å sende avvik direkte ut av systemet som arbeidsordrer. Det vil for mange være interessant å vite hvor mange avvik og arbeidsordrer som er...

read more

Kontakt Oss

www.venator.no

+47 23 00 86 60

firmapost@venator.no