Nyheter

Her publiserer vi nyheter om oss selv, våre produkter samt nyheter som er relevante innen fagområdene brann, FDVU og HMS/SHA.

Nye grafiske elementer i Facilit FDVU – Vergo

Det har lenge vært mulig å presentere ulike data ved hjelp av grafiske elementer i Facilit FDVU/Vergo. Dette er en enkel og god måte å raskt skaffe seg oversikt over status innen ulike områder av systemet. Nylig ble det lagt ut flere grafiske elementer som...

Vergo/Facilit FDVU i Baltikum

I løpet av høsten 2015 og våren 2016 ble Vergo/Facilit FDVU tilpasset for bruk i Baltikum. Etter innledende kontakt og presentasjon besluttet Linstow Center Management å implementere systemet på noen av sine kjøpesenter i Baltikum. Utgangspunktet var to sentere i Riga...

Brannvern i hjemmet og på jobb

Generelt om brannvern Brannvernarbeid handler om å hindre brann i så stor grad som mulig. Det er imidlertid naivt å tro at brannstatistikken på noe tidspunkt vil vise 0 branner så det er minst like viktig å fokusere på å redusere skadene i forhold til liv, helse og...

Nyansatt i Venator AS

Vi gleder oss til å ønske Miriam Semeraro velkommen til oss. Miriam har en Mastergrad i Aerospace Engineering. Hun har lang erfaring i fra mange store og små prosjekter og senest som HMS-ansvarlig i 2 år for en større entreprenør knyttet til Bane...

Ny helpdesk i Facilit FDVU – Vergo

Helpdesk i Facilit FDVU - Vergo er et enkelt system for å la aktører knyttet til dine fasiliteter rapportere inn feil og mangler. Det kan for eksempel være leietakere eller ansatte som enkelt kan rapportere inn feil og mangler. Helpdesken kan brukes via...

Kontakt Oss

www.venator.no

+47 23 00 86 60

firmapost@venator.no