Nyheter

Her publiserer vi nyheter om oss selv, våre produkter samt nyheter som er relevante innen fagområdene brann, FDVU og HMS/SHA.

Seminar om arbeid i høyden

I 2017 gjennomførte Arbeidstilsynet en rekke tilsyn i bygg- og anleggsbransjen hvor sikring ved arbeid i høyden stod i fokus. Tilsynene viste at mange enten ikke kjenner til reglene for arbeid i høyden eller av en aller annen grunn har valgt å se bort i...

Endringer i forskrift om utførelse av arbeid

Fra om med 1. januar 2018 er det gjort endringer i «Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) Andre del: Krav til arbeid med kjemiske og biologiske risikofaktorer Kapittel 2....

Viktig informasjon vedrørende fakturering fra 1. Januar 2018

I forbindelse med at vi bytter faktureringssystem den 1. Januar vil det bli noen endringer som berører fakturering. EHF-fakturering Vi i Venator AS tar i bruk det elektroniske faktureringsformatet EHF. Dette gir flere fordeler for både leverandør og mottaker med en...

Endringer i internkontrollforskriften

Fra 1.juli 2017 er det gjort endringer i Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i virksomheter (internkontrollforskriften) § 1 ved at to nye strekpunkter er tatt inn: - Forebygging av uhell og ulykker forbundet med egen lovlig aktivitet - Forebygging av uønskede...

Kampanje for samfunnssikkerhet og beredskap 2017

Torsdag den 22. Juni ble det publisert en kampanje med fokus på samfunnssikkerhet og beredskap i 2017. Kampanjen består av en rekke interessante artikler som alle med interesse og ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap bør lese. I de mange artiklene finner man...

Kontakt Oss

www.venator.no

+47 23 00 86 60

firmapost@venator.no