Vi er veldig glade og stolte over å ha signert en ny avtale med Follobanen for HMS-bistand på Oslo S prosjektet. Oppdragets varighet er 1 år med opsjon på forlengelse. Vi takker for tilliten og ser frem til det videre samarbeidet.

Litt om Follobaneprosjektet

Follobaneprosjektet leveres av Bane NOR og er Norges hittil største samferdselsprosjekt. Follobanen betyr dobbeltspor mellom Oslo S og Ski som igjen tilrettelegger for flere persontog, mer forutsigbart tilbud og redusert reisetid. Reisetiden mellom Oslo og Ski vil bli 11 minutter når prosjektet er ferdig. Follobanen vil også gi økt kapasitet for godstog. 

Prosjektet består av en 20 km lang tunnel (Nordens lengste jernbanetunnel), betydelige utbedringer og konstruksjoner ved Oslo S, omlegging av spor til Østfoldbanen samt bygging av et nytt og moderne kollektivknutepunkt i Ski.

Prosjektet er godt i gang og er forventet ferdig i slutten av 2021. Du kan lese mer om Follobanen her.

Kilde: Bane NOR

 

Oversikt over anleggsområde med betongtunnel i forgrunnen. Kilde: Bane NOR

Bildekreditering

Bilde 1: Gjennomslag. Source: Foto Bane NOR/Nicolas Turrence

Bilde 2: Oversikt over anleggsområde med betongtunnel i forgrunnen. Kilde: Bane NOR