Venator arrangerer i samarbeid med Senter for eiendomsfag obligatorisk sikkerhets- og beredskapskurs for toppledere innen eiendom. Kurset gjennomføres på 1 arbeidsdag og vil gi toppledere den kunnskapen som de er pålagt å ha.

Kurset er skreddersydd for toppledere som arbeider med eiendom. Dette kan være utvikling av eiendom, byggherrearbeid eller innen forvaltning, drift og vedlikehold.

Kravene til opplæring for ledere er nedfelt i Arbeidsmiljøloven og Brannforebyggende forskrift. Kurset og dets kursbevis dekker de formelle kravene til dokumentasjon av gjennomført opplæring som er nedfelt i lov og forskrift.

Les mer om kurset og meld deg på