Venator AS i samarbeid med Senter for eiendomsfag har tilrettelagt et kurs med innhold beregnet spesifikt for toppledere som arbeider med utvikling av eiendom, byggherrearbeid, forvaltning, drift og vedlikehold.

Kurset er et obligatorisk sikkerhets- og beredskapskurs for toppledere i eiendomsbransjen og dekker rettslige roller som arbeidsgiver, eier / eiers representant og byggherre / byggherrerepresentant. Kravene til lederopplæring følger av Arbeidsmiljøloven §§ 3-2 (1a), 3-5 og kapittel 7, og i Brannforebyggende forskrift §4.

Kurset er et dagskurs og gjennomføres den 1. November 2018 i fra klokken 08:30 til 16:00 hos Senter for eiendomsfag i Øvre Vollgate 7 i Oslo.

Les mer om kurset og meld deg på her.