OBOS Basale AS er en av Skandinavias ledende aktører innen forvaltning av næringseiendom. Selskapet er 100 % eid av OBOS, og har hovedkontor i Trondheim. Selskapet med datterselskap har 200 ansatte og forvalter ca 2,6 millioner m2 næringsareal i Norge, Sverige og Danmark. For uten hovedkontoret i Trondheim, har selskapet avdelinger og datterselskap i Alta, Tromsø, Bodø, Ålesund, Bergen, Stavanger, Oslo, Drammen, København og Stockholm.

Fra juni 2015 har OBOS Basale AS kjøpt 100 % av aksjene i selskapet Venator AS.

Venator AS (org.nr. 984 500 106) har vært eid av de to aksjonærer, Kjell Larsen og Billy Johansen. Den 19. juni ble det signert avtale hvor OBOS Basale AS overtok samtlige aksjer i selskapet. Venator har 14 ansatte, daglig leder er Tor-Børre Meyer, og selskapet har kontoradresse Sinsenvn 53. Selskapet leverer i hovedsak rådgivningstjenester innen;
– Branntekniske tjenester
– FDVU
– HMS og internkontroll
I tillegg leverer selskapet IT-applikasjonen Vergo som er nettbasert styringssystem innen FDV. Vergo er Microsoft-basert, og har moduler innen Brannbok, HMS, Drift, IK Vedlikehold og Legionella.

Venator AS har i en tid søkt etter en strategisk og langsiktig samarbeids-partner som kan bidra til å løfte selskapet videre. Aksjonærene opplever at salg av aksjene til OBOS Basale AS som landets største forvalter av næringseiendom representerer den riktige løsningen. Vi er trygge på at dette er en god løsning for ansatte, kunder og OBOS Basale AS som ny eier sier gründerne av Venator.

Kjøpet av Venator er et ledd i ytterligere å befeste OBOS Basale som den ledende aktør innenfor forvaltning av næringseiendom i Norge. Basale ser et økt behov for leveransekapasitet innen teknisk rådgivning, og ser kjøpet av Venator som en mulighet for å forsterke vår satsning på tekniske rådgivningstjenester som forretningsområde.
Venator vil beholde navn og forretningsadresse, og selskapene vil bruke de neste månedene på å kartlegge og implementere synergier mellom de to forvaltnings- og rådgivningsmiljøene.

Ambisjonen er at vi i løpet av kort tid skal utvikle et leveranseapparat innen teknisk rådgivning som gir oss en forsterket markedsposisjon, ikke bare i Oslo-regionen men også på nasjonalt nivå. Etter kjøpet av Venator vil Basale-konsernet fremstå med enda større tyngde og leveranseevne innen forvaltning og rådgivning av næringseiendom, til det beste for våre kunder og oppdragsgivere.

Eventuell spørsmål vedr. ovennevnte bes rettet til;
Hilmar Auran                                                              Tor-Børre Meyer
Adm. direktør i OBOS Basale AS                             Daglig leder Venator AS
Tlf. 924 53053                                                             Tlf. 908 97200.