Om Oss

Bli kjent med vår historie.

Vår 

historie 

så langt

Venator AS ble etablert i 2002 og sysselsetter ca. 15 årsverk innen rådgivning, kurs og opplæring og det nettbaserte styringssystemet Vergo. I startfasen var fokuset på rådgivning innen brann med et ønske om å etablere en enklere metode for håndtering av branndokumentasjon med sjekklister og avvik.

Dette var utgangspunktet for Vergo som i sin spede begynnelse var tenkt utviklet som en nettbasert brannbok. Innspill i fra ulike kunder gjorde det imidlertid klart at Vergo måtte være noe mer enn kun en nettbasert brannbok. Dette resulterte i at Vergo etterhvert ble videreutviklet til å inneholde moduler og funksjonalitet innen drift av bygg, FDV-dokumentasjon, IK-HMS, IK-Mat og legionella for å nevne noen. I 2011 ble Vergo flyttet over til plattformen Facilit FDVU noe som gir muligheten til å kombinere funksjonalitet som har vært en del av Vergo i mange år med de mulighetene som ligger i den nye plattformen. Herunder finner man bl.a. bedre muligheter til å jobbe via mobile enheter og vedlikeholdsplanlegging.

På rådgiversiden har det også vært en stor utvikling. I 2006 ble kompetansen til HMS-Senteret overtatt. Dette styrket vår kompetanse innen helse,- miljø og sikkerhet samt at det dannet grunnlaget for våre bedriftsinterne kurs innenfor fagene brann og HMS.

I de senere årene har det vært en sterk økning for rådgivertjenester innenfor FDVU-segmentet. Den senere tiden har vi også tilegnet oss kompetanse innen BIM (bygginformasjonmodellering). I dag har vi flere Sivilingeniører med bakgrunn innenfor byggfaget som jobber heltid med å hjelpe byggherrer, entreprenører og underentreprenører med små og store prosjekter.

Innenfor brannfaget har nye produkter som for eksempel brannvernledertjenester kommet til. I dag tilbyr vi både utarbeidelse av komplett branndokumentasjon, prosjektering av nybygg og prosjektering ved rehabilitering av eksisterende bygg, branntekniske tegninger, brannvernledertjenester, nettbasert brannbok, uavhengig kontroll og brannteknisk tilstandsvurdering.

I Juni 2015 ble OBOS Basale AS nye eiere av Venator AS.

VÅRE ERFARNE RÅDGIVERE KAN BISTÅ DEG!