Om Oss

Venator ble etablert i 2002 og her presenterer vi noen av de viktigste hendelsene i vår historie.

Hva Vi Gjør

Rådgivning

Vi leverer rådgivningstjenester innen fagene Brann, HMS/SHA og FDVU.

Vergo

Nettbasert styringssystem for internkontroll og brannvern.

E-læring

Enkel plattform for intern opplæring.

Om Venator AS

Venator AS ble etablert i 2002 og sysselsetter ca. 16 årsverk innen rådgivning, kurs og opplæring og det nettbaserte styringssystemet Vergo. I startfasen var fokuset på rådgivning innen brann med et ønske om å etablere en enklere metode for håndtering av branndokumentasjon med sjekklister og avvik.

Dette var utgangspunktet for Vergo som i sin spede begynnelse var tenkt utviklet som en nettbasert brannbok. Innspill i fra ulike kunder gjorde det imidlertid klart at Vergo måtte være noe mer enn kun en nettbasert brannbok. Dette resulterte i at Vergo etterhvert ble videreutviklet til å inneholde moduler og funksjonalitet innen drift av bygg, FDV-dokumentasjon, IK-HMS, IK-Mat og legionella for å nevne noen. I 2011 ble Vergo flyttet over til plattformen Facilit FDVU noe som gir muligheten til å kombinere funksjonalitet som har vært en del av Vergo i mange år med de mulighetene som ligger i den nye plattformen. Herunder finner man bl.a. bedre muligheter til å jobbe via mobile enheter og vedlikeholdsplanlegging.

På rådgiversiden har det også vært en stor utvikling. I 2006 ble kompetansen til HMS-Senteret overtatt. Dette styrket vår kompetanse innen helse,- miljø og sikkerhet samt at det dannet grunnlaget for våre bedriftsinterne kurs innenfor fagene brann og HMS.

I de senere årene har det vært en sterk økning for rådgivertjenester innenfor FDVU-segmentet. Den senere tiden har vi også tilegnet oss kompetanse innen BIM (bygginformasjonmodellering). I dag har vi flere Sivilingeniører med bakgrunn innenfor byggfaget som jobber heltid med å hjelpe byggherrer, entreprenører og underentreprenører med små og store prosjekter.

Innenfor brannfaget har nye produkter som for eksempel brannvernledertjenester kommet til. I dag tilbyr vi både utarbeidelse av komplett branndokumentasjon, prosjektering av nybygg og prosjektering ved rehabilitering av eksisterende bygg, branntekniske tegninger, brannvernledertjenester, nettbasert brannbok, uavhengig kontroll og brannteknisk tilstandsvurdering.

Venator AS er i dag 100% eid av Newsec Basale AS.

Fokusområder

9

Kunnskap

Uten den riktige kunnskapen kan vi ikke levere gode tjenester. Våre folk har lang erfaring og er gjerne utdannet Ingeniør eller Sivilingeniør med fokus på fagene brann, HMS og bygg.

9

Produkt og Pris

Riktig produkt til riktig pris står alltid sentralt når vi tilbyr våre tjenester.

9

Kvalitet og Leveringstid

Å ha riktig produkt til riktig pris betyr lite om ikke kvalitet og leveringstid er i tråd med det som er avtalt.

ETABLERT i

ÅRSVERK

Kontakt Oss

Munkedamsveien 45D, 0250 Oslo

+47 23 00 86 60

firmapost@venator.no