Det ble lagt ut en ny oppdatering i Facilit FDVU mandag 11. April. Blant oppdateringene er det lagt til en ny kolonne for risiko for avvik og tilstand. Denne kolonnen regnes ut automatisk basert på konsekvensgrad og sannsynlighet. Det betyr selvfølgelig også at dersom man ønsker å bruke denne risikoverdien så må man huske å definere konsekvensgrad og sannsynlighet på avvik og tilstander.

Bilde av dataskjerm med Vergo.Det er også lagt til varsling på objekter. Varslingen kan settes på “utgår dato” og “garanti utgår”. Varslingen kan enten defineres på selve utløpsdatoen, X antall dager før utløpsdato eller på en bestemt dato. Dette gjør det enkelt å følge med på objekter som nærmer seg slutten av sin beregnede levetid samt at man får varsel om garantier som er i ferd med å løpe ut.

For å ta i bruk varsling på objekter går du til ønsket objekt og velger arkfanen for varsling. Bruk nedtrekksmenyen for “velg standardvarsling” til å velge den varslingen som du ønsker. Kontakt oss dersom du trenger hjelp til å få lagt inn spesifikke varslinger i nedtrekksmenyen.

Les med om Vergo og Facilit FDVU