Det ble i starten av Mars lansert en del oppdateringer i Facilit FDVU og app for mobile enheter. Oppdateringene i fullversjonen av systemet er automatisk tilgjengelig uten at man selv trenger å foreta seg noe. Oppdateringene som gjelder for mobile apper krever at man har oppdatert til siste versjon av appen.

Facilit FDVU / Vergo

Følgende oppdateringer ble lagt ut den 2. Mars:

  • Det blir nå sendt ut automatisk e-post til eksterne leverandører hver mandag med liste over arbeidsordrer.
  • Visning av PDF kan nå også foretas i landskapsformat noe som gjør det enklere i vise mer data per visning.
  • Avvikslisten kan nå sorteres på signatur/epost. Signaturen er knyttet til brukeren som opprettet avviket slik at det skal være enklere å finne frem til riktig person dersom det skulle være uklarheter om avviket.
  • Ny funksjonalitet for oppretting av arbeidsordrer.
  • Generelle forbedringer og opptimaliseringer av systemet.

Bilde fra Facilit FDVU/Vergo som viser muligheten for åpning av pdf i landskapsformat

Bilde i fra Facilit FDVU/Vergo som viser avvik sortert på epost/signatur

Facilit FDVU App for mobile enheter

Den 1. Mars ble det lagt ut noen mindre oppdateringer i appen for mobile enheter som baserer seg opå iOS eller Android.

  • Det er ikke lenger mulig å endre status fra arbeidsordrelisten.
  • Når arbeidsordre velges vil oppgavemappen åpnes.
  • Det er lagt til funksjon for enklere bytte mellom fasiliteter.
  • Informasjon om utførende og rapportert av er flyttet fra detaljfanen til kontaktfanen.
  • Generelle ytelses- og stabilitetsforbedringer.