PROSJEKTADMINISTRASJON

La oss hjelpe deg med de administrative oppgavene forbundet med gjennomførelsen ditt neste prosjekt.

Prosjektingeniør

Prosjektingeniør er ofte bindeleddet mellom alle de forskjellige funksjonene i prosjektet under prosjektlederen. Han eller hun ivaretar oppfølging og planlegging mellom alle funksjonene.
Kontrollingeniørene ivaretar kontroll og kvalitetssikring av underlag for bygging samt kontroller av det utførte arbeidet.
HMS-ansvarlig er ansvarlig for det overordnede SHA-arbeidet på prosjektet. Se mer om HMS under Venators HMS-side.
KS-ansvarlig er ansvarlig for den overordnede kvaliteten på prosjektet gjennom ivaretakelse av dokumentasjon av prosjektering og utførelse. Utføre revisjoner, utarbeide risikovurdering og kontrollplaner sammen med de andre funksjonene.
Fremdriftsplanlegger følger opp fremdriften i prosjektet, økonomiansvarlig holder oversikt over økonomien, mens prosjekteringsleder er ansvarlig for å følge opp prosjekterende.

Venator kan her gjennom sine bygningsingeniører med erfaring innenfor HMS og bygg og anlegg fylle en rekke roller i prosjektene.

Kontakt oss gjerne for en samtale rundt hva våre ingeniører kan bistå deg med på ditt neste prosjekt.

Kontakt Oss!

Hvis du har en klar Visjon for ditt neste prosjekt så kan vi bistå med administrasjonen som følger med