Prosjektadministrasjon

Vi hjelper deg å administrere ditt neste byggeprosjekt.

Kontakt Oss

Litt om prosjektadministrasjon

Å håndtere alle oppgavene ved bygge- og anleggsprosjekter er en stor oppgave. I tillegg til planleggingen, prosjekteringen og selve anleggsarbeidet kommer alt det administrative.  Det handler om FDV-dokumentasjon, HMS-ansvar, koordinering av ulike aktører, planlegging av videre fremdrift, håndtering av uforutsette hendelser etc. Dersom du ønsker bistand med noen av disse oppgavene kan vi hjelpe deg.

Vi bistår på både store og små byggeprosjekter og med vår tverrfaglige bakgrunn innen brann, bygg og HMS/SHA er vi godt egnet til å bistå på flere områder. Du frigør tid til å fokusere på andre oppgaver i prosjektet mens vi tar oss av administrative oppgaver.

Våre ingeniører kan fylle flere roller og utføre mange av de administrative oppgavene ved ditt neste byggeprosjekt. Kontakt oss for mer informasjon.

Hva kan vi levere?

Det er mange elementer som kan inngå i prosjektadministrasjon og hva vi utfører varierer i fra prosjekt til prosjekt. Kontakt oss så kan vi snakke nærmere om hvilke oppgaver du kunne tenke deg å få hjelp til å utføre.

Her er imidlertid noen av oppgavene som vi jobber med regelmessig:

  • Fungere som prosjektingeniør og bindeledd mellom ulike funksjoner i prosjektet
  • Kontrollingeniør med fokus på kontroll og kvalitetssikring av underlag for byggingen
  • HMS/SHA-ansvarlig med ansvar for det overordnede SHA-arbeidet
  • KS-ansvarlig med ansvar for den overordnede kvaliteten på dokumentasjon av prosjektering og utførelse
  • Utføre revisjoner, utarbeide risikovurderinger og kontrollplaner
  • Fremdriftsplanlegger.

Ring Oss:

23 00 86 60

Kvalitet i fokus

Relevante Tjenester

FDVU-rådgivning

Les mer om alle våre tjenester innen PA/FDVU-området.

LCC-beregninger

For å få et godt grunnlag for drifts- og vedlikeholdsbudsjettet kreves det at man ser på både investeringskostnad og alle kostnader knyttet til bruksfasen.

Tjenester for Byggherre

Med vår tverrfaglige kompetanse innen brann, PA/FDVU og HMS/SHA kan vi levere en rekke tjenester til byggherrer.

Due Diligence

Våre brann- og bygningsingeniører vurderer de brann- og byggemessige aspektene ved eiendomsmassen. Det betyr større trygghet i forbindelse ved eiendomstransaksjoner.

Tjenester for Entreprenør

Våre fagfolk innen brann, PA/FDVU og HMS/SHA leverer en rekke tjenester til store og små entreprenører.

Prosjektadministrasjon

Vi hjelper deg med de administrative oppgavene forbundet med gjennomførelsen av ditt neste prosjekt.

Kontakt Oss

www.venator.no

 

+47 23 00 86 60

 

firmapost@venator.no